20231016 1862 Sven Gatz Begroting

| Minister van begroting Sven Gatz (Open VLD).

Brussels Gewest brengt meer transparantie en leesbaarheid in de toekomstige begroting

Steven Van Garsse
© BRUZZ
11/03/2024

In de commissie Financiën van het Brussels parlement zijn maandag de nieuwe begrotingsregels goedgekeurd voor de komende jaren. Die moeten de begroting in de toekomst leesbaarder en transparanter maken, én de ministers meer responsabiliseren.

De ontwerpordonnantie die maandag op tafel lag is, onder meer, een antwoord op de (felle) kritiek die het Rekenhof eerder had op de Brusselse begroting. De structuur van de begroting wordt vereenvoudigd. De cijfers worden gekoppeld aan beleidsdomeinen, zodat de begroting een meer politiek karakter krijgt. De ministers kunnen bovendien hun beleid met jaarlijkse beleidsbrieven en strategische doelstellingen in het parlement verdedigen, en erop worden afgerekend.

Volgens minister van Begroting en Financiën Sven Gatz (Open VLD) gaat Brussel daarmee de richting uit die een aantal andere Europese landen al zijn ingeslagen. Ook in de rest van België evolueert men steeds meer naar een begroting die gericht is op resultaat.

Er komt verder ook een meerjarenraming met een langetermijnplanning, de revisor krijgt meer armslag en de spending reviews, een proces om uitgaven beter te beheersen, worden in de ordonnantie verankerd. Tot slot zullen er ook weer begrotingsaanpassingen komen, die Brussel vorig jaar heeft overgeslagen, en de rekeningen van de verschillende agentschappen zullen voortaan samen worden goedgekeurd. Dit alles moet de leesbaarheid en transparantie bevorderen.

'Waar is het schuldplafond?'

Zowel bij meerderheid als oppositie werd de nieuwe ordonnantie goed onthaald. Bij sommige parlementsleden, onder meer bij Ecolo en PS, leeft wel de vrees dat de begroting veel minder gedetailleerd zal zijn, maar volgens Sven Gatz zullen de parlementsleden de minister nog altijd in de commissie kunnen ondervragen over specifieke uitgaven of inkomsten. Er komt ook een overgangsjaar, zodat de begroting van dit jaar en die van volgend jaar vergeleken kunnen worden.

De N-VA steunt de ontwerpordonnantie niet. Parlementslid Cieltje Van Achter begrijpt niet dat die de Brusselse regering verplicht om klimaatdoelstellingen te financieren, en ze vraagt zich af waarom het schuldplafond van 205 procent, waarover Sven Gatz een akkoord had binnen de regering, niet is opgenomen in de ordonnantie.

Oppositiepartij MR heeft de ontwerpordonnantie wel goedgekeurd. “Ze komt overeen met onze principes: er zal meer efficiëntie zijn, meer transparantie en een strictere langetermijnplanning,” aldus parlementslid Clémentine Barzin.

De nieuwe begrotingsregels moeten nog goedgekeurd worden in de plenaire zitting van het Brussels parlement. Daarnaast moeten er nog nog een tiental uitvoeringsbesluiten komen. Het gros daarvan zal nog voor het einde van de legislatuur worden goedgekeurd, zodat de volgende regering al met de hervorming aan de slag kan. In een later stadium, vanaf 2026, is voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een gelijkaardige hervorming van de begrotingsregels voorzien.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni