Diesel- en benzineverbod tegen 2035

SVG
© BRUZZ
24/06/2021
Updated: 25/06/2021 17.04u

De Brusselse regering heeft beslist een ‘thermic ban’ in te voeren. Diesel- en benzinemotoren zijn op haar grondgebied verboden tegen ten laatste 2035. Vrachtwagens en bussen krijgen meer tijd om zich aan te passen. Vrijdag heeft de Brusselse regering daarover alle details uiteengezet tijdens een persconferentie.

“De Regering bevestigt haar bereidheid om diesel uiterlijk tegen 2030 en benzine en LPG uiterlijk tegen ten laatste 2035 te bannen,” zo staat het in het Brussels regeerakkoord dat de meerderheid van socialisten, groenen, Défi en Open VLD in de zomer van 2019 hebben gesloten.

De Brusselse regering heeft gisteren het besluit in eerste lezing goedgekeurd dat dit moet mogelijk maken. In 2030 zullen dieselauto’s Brussel niet meer binnen mogen. In 2035 is het de beurt aan benzine- en LPG-wagens. Vrijdag gaf de regering meer details op een persconferentie.

Het is een logisch vervolg op het Low Emission-beleid, dat de voorbije jaren al de meest vervuilende wagens uit het Brussels Gewest heeft geweerd, en de volgende jaren steeds strenger zal worden. Het besluit kadert in het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energie. Tegelijk met de 'thermic ban' zijn ook de strengere uitstootnormen beslist tussen 2025 en 2030.

Niet alle voertuigen worden over dezelfde kam geschoren. Dieselbussen zijn nog toegelaten tot 2036. Ook vrachtwagens zullen dan nog met diesel of benzine mogen rijden. "We hebben hierover met de sector overlegd," zegt het kabinet van minister van Leefmilieu Alain Maron. "Die gaat ervan uit dat er tegen 2035 nog geen alternatieven zijn. De vrachtwagens en bussen zullen wel alleen met meeste strenge euronorm mogen rijden, zodat de uitstoot beperkt zal zijn."

Tijdschema LEZ 2025-2035_(c)_BHG.jpg

Het nieuwe tijdschema van de lage emissiezone in het Brussels hoofdstedelijk gewest voor 2025-2035.

Begeleidende maatregelen

De Brusselse regering gaat niet over één nacht ijs. Er zijn tal van studies aan voorafgegaan. Ze beslist ook over een ontwerplijst met begeleidende maatregelen die de omschakeling naar een CO2-neutraal autoverkeer mogelijk moet maken. Daarin staan nieuwe doelstellingen voor de elektrische laadpaalinfrastructuur en voorstellen om het autodelen te stimuleren. Er komt ook een 'verkeersarmoedemanager' om de steunmaatregelen voor kwetsbare doelgroepen te versterken. Voor KMO's worden de LEZ-premies opgetrokken. Dat moet hen helpen om de bedrijfsvloot te elektrificeren.

Brussel staat Europees onder druk om deze maatregel te nemen, zowel op vlak van luchtkwaliteit als op vlak van klimaat.

In het kader van de Europese Green Deal zullen de normen voor fijnstof en stikstofdioxide worden aangescherpt. En verder is er de hoge CO2-uitstoot in het Brussels Gewest. Die daalt, maar voornamelijk in de residentiële sector. De CO2-uitstoot door het autoverkeer is de laatste tien jaar nauwelijks gezakt. Als de hoofdstad wil evolueren naar een klimaatneutrale maatschappij, dan moeten de brandstofmotoren op de schop. De EU wil tegen 2050 koolstofvrij zijn. De Europese commissie plant het verbod op de verkoop van auto's met brandstofmotoren in 2035.

Tal van andere steden hebben al een dieselban aangekondigd. Parijs en Rome bannen diesel al in 2024. Oslo wil zelfs alle verbrandingsmotoren uit de stad in 2024 en Amsterdam in 2030.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) wil de beslissing nu overleggen met de andere gewesten en betrokken sectoren, zodat de finale beslissing eind dit jaar kan vallen.

Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) benadrukt hoe belangrijk propere lucht is voor de gezondheid. Niet alleen zorgt de vervuilde lucht voor meer sterfgevallen, maar ook voor heel wat chronische ziekten. "Er hang ons ook een veroordeling boven het hoofd van Europa omwille van de luchtvervuiling." Hij pleit voor een modal shift (overstap naar openbaar fiets en fiets) en een motor shift (het bannen van de verbrandingsmotoren).

Minister Elke Van Den Brandt (Groen) wijst op de massieve investeringen in het openbaar vervoer, de nieuwe fietspaden die er komen en de parken waar gewandeld kan woden. “We kiezen voor multimodaliteit. Je kiest voor elk traject je vervoersmiddel. De ene keer is dat de metro, dan weer neem je een taxi of de fiets.”

Minister van begroting Sven Gatz (Open VLD). "We kunnen er niet onderuit: de Low Emission Zone werkt. De uitstoot is nu al met tien procent gedaald. Men zegt vaakt dat de hoofdstad niet ambitieus is. Dat is onterecht. We zitten hiermee vooraan in het peloton van Europese steden.” Gatz benadrukt ook dat de beslissing goed is voor de economie, want "ecologische maatregelen komen de economie ten goede." Hij wijst er ook op dat de economie de tijd krijgt om zich aan te passen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Milieu , Politiek , Alain Maron , dieselban , LEZ , Brusselse regering , luchtkwaliteit , klimaat

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni