| De agenten van Securail staan in voor de ticketcontroles en veiligheid van de reizigers in de Belgische stations.

Veel minder reizigers, maar bijna evenveel agressie op treinen in 2020

EC
© Belga
10/10/2021

Tijdens het coronajaar 2020 viel het aantal treinreizigers sterk terug. Toch lag het aantal gewelddadige incidenten op de trein nauwelijks lager dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). "Wellicht hebben vele zwartrijders geprofiteerd van de opschorting van controles, om vervolgens verrast te worden door de herneming ervan."

Het aantal incidenten met agressie op de trein daalde met 12 procent van 3.009 (2019) naar 2.646 (2020), maar de cijfers van het coronajaar liggen wel nog steeds hoger dan die van 2018 (2.548), 2017 (2.246) en 2016 (2.015). En er waren ook 17 procent minder gauwdiefstallen en gewelddadige diefstallen (van 1.694 in 2019 naar 1.404 in 2020), maar ook die kwamen vaker voor dan in 2018 (1.372), 2017 (1.193) en 2016 (835).

De cijfers zijn opvallend omdat er vorig jaar veel minder met de trein werd gereden, vindt Van den Bergh. Tijdens de lockdown daalde het aantal reizigers tot 10 procent van het aantal voor de coronacrisis. Tegen begin oktober steeg het aantal tot 68 procent, maar aan het einde van het jaar viel het opnieuw terug tot 40 procent.

Vervoersbewijzen

Conflicten rond vervoersbewijzen behoren tot de belangrijkste oorzaken van gewelddadige incidenten. "Een mogelijke verklaring ligt in de tijdelijke opschorting van de controle op vervoersbewijzen tijdens de eerste lockdown. Deze controles werden hervat op 19 juni 2020. Wellicht hebben vele zwartrijders geprofiteerd van de opschorting om vervolgens verrast te worden door nieuwe controles vanaf 16 juni, met meer incidenten tot gevolg", meent Van den Bergh. "Toch verklaart dit niet dat het aantal diefstallen nog opvallend hoog blijft, zeker met alle afstandsregels."

Ook het aantal interventies van Securail lag in het coronajaar amper lager dan in 2019, maar wel nog steeds hoger dan de voorgaande jaren. Bij Securail werkten vorig jaar 535 agenten. Dit jaar zijn er 28 extra mensen aangeworven. "Het personeelsbestand is momenteel nog altijd kleiner dan in het pre-coronatijdperk", besluit Van den Bergh.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni