Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt en parlementslid Arnaud Verstraete: 'Extra rijstroken trekken extra verkeer aan."

Verstraete (Groen): 'Verbreding van de Ring werkt de files niet weg, kilometerheffing wel'

SDS
© BRUZZ
29/07/2022

De Vlaamse regering heeft een scenario gekozen voor de verbreding van de Ring, en roept de Brusselse regering op tot constructief overleg. "Brussel is al langer vragende partij voor zo'n overleg", reageert parlementslid Arnaud Verstraete (Groen). "Maar we willen ook de oorzaak van de files aanpakken. Dat kan via een kilometerheffing, maar die wil de Vlaamse regering niet eens laten onderzoeken."

Het persbericht dat het kabinet van bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters zopas uitstuurde over de verbreding van de Ring - en de daarbij horende regeringsbeslissing van twee weken eerder - , kwam voor de Brusselse regering vrijdag uit de lucht vallen.

"Als er nieuwe voorstellen zijn, zullen we die uiteraard bekijken", zegt Marie Thibaut, de woordvoerster van Elke Van den Brandt (Groen), de Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "De Brusselse regering gaf in juli 2021 al een omstandig advies over de voorliggende plannen. We zijn uiteraard vragende partij voor meer fiets- en tramverbindingen naar Brussel. Het verhogen van het aantal baanvakken op de Ring zien we daarentegen niet zitten, aangezien dat extra autoverkeer zal creëren en de situatie op termijn weer vastloopt."

Net zoals het kabinet-Peeters bevestigt Thibaut dat Brussel en Vlaanderen afgesproken hebben om hun overleg na het zomerreces te hervatten.

"We stellen vast dat er in Vlaanderen een taboe rust op praten over hoe we de oorzaak van de files op de Ring aan kunnen pakken: via een kilometerheffing"

Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid (Groen)

"Op basis van wetenschappelijk onderzoek en door tests in andere Europese steden kunnen we alleen maar systematisch vaststellen dat meer rijstroken leiden tot meer verkeer, meer files en meer luchtvervuiling", zegt Arnaud Verstraete, lid van de parlementaire commissie Mobiliteit, en partijgenoot van minister Van den Brandt, die met vakantie is.

"De Vlaamse regering houdt in haar voorstel dogmatisch vast aan meer rijstroken, terwijl dat het tegenovergestelde gaat opleveren van wat zij willen, en wat wij ook willen. Nieuwe rijstroken trekken meer verkeer aan. De studie waarop de Vlaamse regering zich baseert loopt maar tot 2030, en onderzoekt de langetermijneffecten van de extra rijstroken niet."

Taboe

"We stellen vast dat er een taboe rust op praten over hoe we de oorzaak van de files aan kunnen pakken", zegt Verstraete. "Dan hebben we het over overstappen op andere vervoerswijzen, de 'modal shift', maar ook over een kilometerheffing, die vooralsnog onbespreekbaar lijkt in Vlaanderen."

"Peeters zegt dat ze constructief overleg wil met Brussel, wel wij zijn al langer vragende partij", zegt Verstraete. "Maar dan wel een echt overleg, waarin niet alleen hun voorstellen worden besproken. Een aanpak van de oorzaak van de verzadiging van de Ring moet worden bekeken. Tot nu toe zijn we daar op een categorieke weigering gestoten. Vlaanderen wil een kilometerheffing zelfs niet laten onderzoeken."

"De eenzijdige communicatie komt als een verrassing", zegt Verstraete. "Ik vermoed dat het beter is dat we overleg plegen dan dat beide partijen hun standpunten uiteenzetten in de media. Laat het overleg dus zeker doorgaan, rekening houdend met wetenschappelijk onderzoek en een aanpak van de oorzaken achter de files."

'0 op 3'

Ook Joris Poschet (CD&V), schepen in Jette, de gemeente die een deel van de Ring op haar grondgebied herbergt, is niet opgezet met de Vlaamse plannen. "Jette krijgt een verbreding van de Ring, een volledig afrittencomplex met dus méér auto’s door onze gemeente, én een klein ecoduct, terwijl we een langere overkapping vroegen", vat hij samen op Twitter. "Dat is dus 0 op 3, en met de lijst van de Burgemeester in Jette zullen we ons hiertegen verzetten."

"Was het maar zo simpel", reageert burgerbeweging Heroes for Zero op de stelling van De Werkvennootschap dat een vierde rijstrook op de Ring sluipverkeer uit woonwijken zal halen. "Een extra rijstrook betekent sowieso extra 'geïnduceerd' verkeer. Het sluipverkeer zal niet magisch uit de wijken verdampen. Gaan dus met die Good Move (autoluwe wijken, red.). Er zullen stevige circulatieplannen nodig zijn om de Jetse woonwijken te vrijwaren van nóg meer sluipverkeer."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni