| Minister-president Rudi Vervoort (PS) wil nog voor het einde legislatuur de E40 op dieet zetten.

Vervoort: ‘Voor einde legislatuur E40 versmallen’

Laurent Vermeersch
29/10/2018

De huidige Brusselse regering wil nog altijd werk maken van een versmalling van de E40 tussen de Rand en het Reyerscomplex. Het zogenaamde Parkway-project werd al eerder aangekondigd, maar werd nog niet concreet.

Bij het binnenkomen van het Brussels gewest gaat de E40 eerst van 2x3 rijstroken naar 2x4 en dan naar 2x6, verdeeld over een centrale weg en parallelwegen. De wegcapaciteit is daardoor groter dan noodzakelijk. Het asfalt strekt zich uit over een breedte van gemiddeld 65 meter.

Het idee om de brede rode loper voor autopendelaars wat minder royaal te maken gaat al een tijdje mee. De eerste plannen om de snelweg op dieet te zetten werden al voorgesteld in 2010. Begin 2017 keurde de gewestregering een masterplan goed.

Tot concrete ingrepen kwam het echter nog niet. Binnenkort komt het Parkway-dossier toch weer op tafel van de regering. Dat verklaarde minister-president Rudi Vervoort (PS) bij zijn beleidsverklaring vorige week in het Brussels parlement.

“De versmalling van de E40 is de komende maanden één van de prioriteiten van mijn team”, klonk het. Vervoort wil “de absurde ruimte die de auto er krijgt opnieuw ten dienste stellen van de stadstoegang.”

Een woordvoerder van de minister-president bevestigt dat het de bedoeling is om dit “in de praktijk te brengen voor mei 2019.” (Lees verder na het beeld)

Doorsnede masterplan E40

| Beelden uit het masterplan voor de E40. Stapsgewijs worden rijstroken omgevormd tot openbare ruimte.

In eerste instantie zou de invalsweg zijn statuut van autosnelweg verliezen. Dat laat toe om de maximumsnelheid te verlagen tot 70 kilometer per uur. Door het verkeer te vertragen stijgt de wegcapaciteit.

Enkele rijstroken worden geschrapt. In een eerste fase zou de rijweg 10 meter smaller worden, in een volgende etappe zelfs 20 meter. De plaats die vrijkomt moet evolueren naar een langgerekte openbare ruimte parallel met de Kolonel Bourgstraat. Die zou ook een opfrisbeurt krijgen.

De nieuwe ruimte, in het masterplan de supervlakte gedoopt, moet verbonden worden met de buurt en kan dienen als doorsteek voor voetgangers en fietsers, maar ook voor nog te bepalen activiteiten, zoals bijvoorbeeld markten of sportbeoefening.

Het hertekenen van de stadstoegang E40 past in de bredere toekomstvisie van het Brussels Gewest om alle belangrijke invalswegen te laten evolueren van (pseudo)-snelwegen tot stadsboulevards met behalve plaats voor de auto ook ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , Politiek , Rudi Vervoort , E40 , Parkway , Reyerscomplex

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni