Werkgeversorganisaties pleiten voor intelligente kilometerheffing in drie Gewesten

© PhotoNews
| Autoverkeer op de wetstraat met een verminderde rijstrook (eind augustus 2019.)

De Brusselse kilometerheffing doet niet alleen de oppositie steigeren. Ook bij werkgeversorganisaties BECI, VOKA en UWE en bij technologiefederatie Agoria heerst er scepsis. Volgens hen is een kilometerheffing pas nuttig wanneer die over alle gewesten geldt.

Het akkoord dat de Brusselse regering donderdag heeft bereikt met betrekking tot de invoering van een kilometerheffing heeft sinds de bekendmaking al heel wat stof doen opwaaien. Nu roeren ook de werkgeversorganisaties en technologiefederatie Agoria zich in het debat. Zij dringen aan op overleg tussen de drie gewesten om zo tot een “passend systeem” te komen.

Voor de drie regionale werkgeversorganisaties, neemt deze fiscaliteit de vorm aan van een slimme kilometerheffing voor iedereen. “‘Intelligent’ houdt in dat de grootte van de te betalen belasting afhankelijk is van de intensiteit van het gebruik van de wagen (per afgelegde kilometer), de tijd en de plaats van het gebruik van het voertuig en het type voertuig. Het principe van de gebruiker/vervuiler betaalt, is hier dus van toepassing,” staat te lezen in een gezamenlijk persbericht.

René Konings, verantwoordelijke beleidscel Agoria Brussel

"Zo’n heffing kan verschillen tussen de drie gewesten", nuanceert Hans Maertens (VOKA) "maar moet, vanuit technisch oogpunt, wel volgens eenzelfde systeem werken, zoals dit vandaag al voor vrachtwagens het geval is. De congestieproblematiek is immers een gewest-overschrijdende en dus interfederale problematiek. Dit geldt zeker in de grootstedelijke omgeving rond Brussel. In die zin is het belangrijk om dit systeem in overleg tussen de drie gewesten uit te werken."

1729 BECI Olivier Willockx 01 c Saskia Vanderstichele

"De keuze voor een intelligente kilometerheffing in de drie gewesten, impliceert dus", concludeert Olivier Willocx (BECI) "de afkeuring van een stadstol in het Brusselse Gewest. Een stadstol is ook geen duurzame mobiliteitsmaatregel. Het dreigt namelijk de verkeersproblematiek alleen maar te verplaatsen naar de zone rond Brussel. Ook hier telt dat de mobiliteitsuitdagingen gewest-overschrijdend zijn."

Factuur

Technologiefederatie Agoria wijst dan weer op de economische en sociale factuur voor de Brusselse bedrijven. “Tolmuren dreigen Brusselse bedrijven, met werknemers uit de drie gewesten, doormidden te klieven,” stelt René Konings, hoofd van Agoria Brussel. “Ze verhogen de kosten voor Brusselse werkgevers en maken jobs in de hoofdstad minder aantrekkelijk. Zo dreigen we bedrijven weg te duwen uit Brussel.”

Agoria roept de Brusselse regering daarom op om de kosten en baten goed af te wegen en in de tariefstructuur rekening te houden met de Brusselse bedrijven. De federatie blijft voorstander van een slimme kilometerheffing die rekening houdt met plaats en tijd van de verplaatsing en die op een budgetneutrale manier wordt ingevoerd in alle gewesten ter vervanging van bestaande verkeersbelastingen.

Een Brussels systeem van tolheffing zal voor Brusselaars gecompenseerd worden door de afschaffing van de regionale verkeersbelasting, maar dit geldt niet voor Vlamingen en Walen die in Brussel werken. “Dit zou leiden tot verschillende fiscale behandelingen van werknemers in Brusselse bedrijven. Werknemers die hun factuur zien stijgen, zullen proberen deze te verhalen bij hun Brusselse werkgever wat leidt tot een fiscaal nadeel tegenover Vlaamse en Waalse bedrijfslocaties. De stadstol kan ook talent uit de andere gewesten afschrikken om nog een job in een Brussels bedrijf te overwegen. De Brusselse werkgever zal dus zijn opties moeten afwegen en een delokalisatie overwegen,” zegt Konings.

Kosten-batenanalyse

Konings wijst ook op de verwevenheid van klanten en leveranciers tussen de verschillende gewesten. Door het duurder maken van verplaatsingen tussen gewesten, zal het voor vele burgers en ondernemers niet meer de moeite zijn en dreigt Brussel afgesneden te worden van zijn economisch hinterland. “De economische en sociale factuur van delokalisaties of het doorknippen van logistieke netwerken weegt dan niet op tegen de opbrengsten die een Brusselse stadstol mogelijk kan opleveren.”

“Afstemming met de andere gewesten is noodzakelijk en moet te grote fiscale verschillen tussen de inwoners en ondernemingen van ons land vermijden. De mobiliteit van personen en goederen stopt immers niet aan de gewestgrenzen,” concludeert René Konings.

Slimme kilometerheffing

De Brusselse regering wil in 2022 een slimme kilometerheffing invoeren voor autobestuurders. Slaagt Brussel er zo in om de files in en rond de stad te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren?

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?