Brussel vindt akkoord over slimme kilometerheffing

TDN
© BRUZZ
03/12/2020
Updated: 03/12/2020 14.31u

| Druk autoverkeer op de Kleine Ring, ter hoogte van de Gulden Vlieslaan.

De Brusselse regering is donderdag tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. Het project - SmartMove genaamd - voorziet een verschuiving van belasting op autobezit naar een belasting op autogebruik. De heffing neemt het aantal afgelegde kilometers op het Brussels grondgebied in rekening, maar ook de vervuiling van het voertuig en het tijdstip waarop je door de stad rijdt. In de loop van volgend jaar zou de Brusselse regering beginnen met een testfase. De definitieve invoering van SmartMove wordt voorzien in 2022.

Dat melden Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), de ministers Sven Gatz (Open VLD), Elke Van Den Brandt (Groen), Alain Maron (Ecolo), Bernard Clerfayt (Défi) en staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-SP.A) donderdag op een persconferentie. SmartMove maakt deel uit van het regeerakkoord en is in eerste instantie een fiscaal verhaal.

Het gaat om een verschuiving van de belastingen op het bezit van de wagen, naar een belasting op het gebruik van de wagen. Die fiscale verschuiving is slechts een middel om een ander doel te bereiken: minder files in de hoofdstad van het land. Dat is beter voor de economie, voor de luchtkwaliteit en het zorgt voor een meer leefbare stad.

"We leggen ons niet langer neer bij de files", aldus minister van Fiscaliteit en drager van het project Sven Gatz. SmartMove zal een van de manieren zijn om de Brusselse ambitie waar te maken om tegen 2030 een kwart minder verkeer te hebben in het Gewest. "Dat is niet alleen in het belang van de Brusselaar, maar ook in het belang van alle Belgen", onderstreept Gatz.

"Het fiscaliteitsmechanisme van SmartMove laat keuzes toe. Voor alternatieven, maar ook voor een dagpas"

minister Sven Gatz

Sven Gatz (Open VLD), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.

De slimme kilometerheffing is een combinatie van een zonale heffing en een kilometerheffing. Er zal dus betaald moeten worden, in Brussel, per gereden rit, maar ook nog eens voor het aantal gereden kilometers. Er zal een app volgens het MaaS-principe ontwikkeld worden die nagaat hoeveel kilometer de automobilist op een bepaald moment rijdt. "Ook het type voertuig en de vervuiling zullen in rekening worden gebracht", aldus Gatz.

Daarin zit alvast een sociale correctie. Wie een duurdere wagen bezit, zal meer moeten betalen. Bovendien blijft de belasting op inverkeerstelling enkel behouden voor luxewagens, zijnde voertuigen vanaf 15 fiscale PK.

Tarieven

De Brusselse belastingen op inverkeersstelling en de verkeersbelasting zullen voor alle andere wagens tot nul herleid worden. Wie de auto weinig gebruikt, zal er dus voordeel uit halen. Wie dagelijks lange ritten maakt, zal het mobiliteitsbudget wel zien stijgen. "Belangrijk daarbij is dat het fiscaliteitsmechanisme keuzes toelaat", zegt Gatz. "De app zal de kost voor het autogebruik berekenen en alternatieven voorstellen."

De Brusselse regering wil autogebruikers die hun wagen vaker aan de kant laten staan, en al zeker in de spitsuren, belonen. Wie tijdens het weekend en tussen 19 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends op de Brusselse banen rijdt, moet helemaal niets betalen.

Duurder tijdens spits

Wie op werkdagen door Brussel moet met de wagen in de daluren (10 uur tot 15 uur) zal een basisheffing van 1 euro moeten neertellen. Dat bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met een multiplicator, die toeneemt als ook het vermogen van de wagen of de fiscale PK stijgt. Bovenop dat bedrag moet je nog eens een kilometercomponent optellen. Voor de daluren bedraagt die 0,08 euro per afgelegde kilometer.

Vooral tijdens de spitsuren, wanneer de filedruk in Brussel het hoogst is, kan de rekening via SmartMove hoog oplopen. Tussen 7 en 10 uur 's ochtends en 15 en 19 uur 's avonds wordt de basisheffing verhoogd naar 2 euro. Dat bedrag moet opnieuw vermeningvuldigd worden met een multiplicator, die varieert tussen 0 en 6 en afhankelijk is van de fiscale PK. Daar moet je nog eens 0,20 eurocent per afgelegde kilometer aan toevoegen.

De Brusselse regering biedt ook de mogelijkheid om een dagpas te kopen, die tussen 4 en 16 euro zal kosten. Het bedrag van een dagpas hangt ook af van het vermogen van de wagen.

Overleg met Vlaanderen

Vorige week werd al duidelijk dat de Brusselse regering in de laatste rechte lijn zat voor een beslissing over SmartMove. Na de ministerraad donderdag raakte echter bekend dat de regering het nog niet eens raakte over de technische details, zoals de tarieven. De Brusselse regering benadrukt dat dit akkoord "een beginpunt" is en dat er nog met de Vlaamse en Waalse regering, maar ook met de socio-economische partners overlegd zal worden.

Reactie minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen):

Slimme kilometerheffing

De Brusselse regering wil in 2022 een slimme kilometerheffing invoeren voor autobestuurders. Slaagt Brussel er zo in om de files in en rond de stad te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren?

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, Slimme kilometerheffing, Brusselse stadstol, akkoord

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni