— Brussel kiest in jouw gemeente

Elsene

nieuw gemeentebestuur


Een maand eerder dan in Vlaanderen zijn begin december de Brusselse burgemeester en schepenen bekend, hun bevoegdheden, en wat ze de komende zes jaar van plan zijn.

Dit is het nieuwe gemeentebestuur voor ELSENE.

Burgemeester en schepenen

Dit is het college dat de komende jaren Elsene zal besturen. De gekende bevoegdheden zijn definitief, maar er kunnen bij sommige schepenen nog enkele worden toegevoegd:

 • Christos Doulkeridis (Ecolo), burgemeester
  Politie, Burgerlijke stand, Bevolking, Informatie, Algemene zaken, Administratieve politie, IDBD, MBVW
 • Béa Diallo (PS)
  Eerste schepen, bevoegd voor Financiën, Personeel, Pensioenen, Elsene-Preventie, Jeugd, Tewerkstelling, Sociale integratie, Verbroederingen, Internationale samenwerking, Sport
 • Audrey Lhoest (Ecolo)
  Leefmilieu, Gezondheid, Sociale zaken en Senioren, Toezicht op OCMW, Intergenerationele relaties, Handel, Economische ontwikkeling, Foren en markten, Evenementen, Toerisme
 • Caroline Désir (PS)
  Openbaar onderwijs, Stadsvernieuwing en Wijkcontracten, Juridische zaken
 • Yves Rouyet (Ecolo)
  Mobiliteit, Stedenbouw, Patrimonium, Dierenwelzijn
 • Romain De Reusme (PS)
  Openbare werken, Gelijke kansen, Toezicht op de ziekenhuizen
 • Ken Ndaye (Ecolo)
  Cultuur, Musea
 • Nabil Messaoudi (PS)
  Openbare netheid, Sociale cohesie, Families, Universiteiten, Mobiliteit
 • Anaïs Camus (Ecolo)
  Vroege kinderjaren, Vervoer, Solidariteit, Erediensten, Gemeentelijke eigendommen
 • Els Gossé (Groen)
  Nederlandstalige cultuur, Wijkleven, Europa, Economaat, Aankoopcentrale, Informatica, Drukkerij
 • Hassan Ghegdani (PS)
  OCMW-voorzitter