Een maand eerder dan in Vlaanderen zijn begin december de Brusselse burgemeester en schepenen bekend, hun bevoegdheden, en wat ze de komende zes jaar van plan zijn.

Dit is het nieuwe gemeentebestuur voor ETTERBEEK.

Burgemeester en schepenen

Dit is het college dat de komende jaren Etterbeek zal besturen:

 • Vincent De Wolf (LB-MR), burgemeester
  Algemeen Bestuur en Personeel, Politie en Preventie, Netheid, Huisvesting, Coördinatie grote projecten, Jeugd
 • Rik Jellema (Ecolo-Groen)
  Eerste schepen, bevoegd voor Openbare Werken en Openbare Gebouwen, Mobiliteit, Duurzaam Wijkcontract en Stedenbeleid
 • Colette Njomgang Fonkeu (PS)
  Onderwijs, Cultuur en Sport. Vervangt verhinderd schepen Rachid Madrane (PS)
 • Patrick Lenaers (LB-MR)
  Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevoegd voor Bevolking, Vreemdelingen en Animatie en Feestelijkheden
 • Françoise de Halleux (Ecolo-Groen)
  Ecologische Transitie, Gezondheid, Gelijkheid vrouw-man en Bestrijding ongelijkheid
 • Frank Van Bockstal (LB-CD&V)
  Nederlandstalige Aangelegenheden, Financiën, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Europese en Internationale Aangelegenheden
 • Aziz Es (LB-MR)
  Werkgelegenheid, KMO’s en Middenstand, Rommelmarkten, Kermissen en Markten, Erediensten en Laïciteit en Dierenwelzijn
 • Karim Sheikh Hassan (Ecolo-Groen)
  Openbare Ruimte, Sociale Cohesie en Internationale Solidariteit, Toerisme, Participatieve Democratie en Participatieve Begroting
 • Eliane Paulissen (LB-MR)
  Sociale Zaken en Bijstand aan personen, Senioren en Personen met een Handicap
 • Arnaut Van Praet (LB-MR)
  OCMW-voorzitter

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni