20211020 1772 ONDERWIJS

| Leerlingen op een Brusselse speelplaats (archiefbeeld).

Anderlechtse school moet 10.000 euro teruggeven aan Vlaamse overheid

© Belga
15/12/2021

Een Nederlandstalige basisschool uit Brussel dreigt een deel van haar werkingsmiddelen terug te moeten betalen aan de Vlaamse overheid omdat ouders geen transparante schoolrekening krijgen. De Vlaamse regering heeft het beroep van het schoolbestuur afgewezen. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om Lucerna in Anderlecht. De school dreigt 10.000 euro terug te moeten betalen.

Ouders kunnen beslissingen van de school van hun kinderen aankaarten bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. In 2019 trokken twee ouders naar de Commissie met klachten over de schoolrekeningen van basisschool Lucerna op de Industrielaan in Anderlecht. De school gaf ouders alleen een (vrij hoog) te betalen bedrag, zonder een overzicht van de verschillende kosten die in dat bedrag inbegrepen waren.

Ook na aandringen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft de school nooit een duidelijke detailrekening bezorgd aan de ouders. Uiteindelijk heeft de Commissie daarom beslist om als sanctie 3 procent van de werkingsmiddelen van de school terug te vorderen, goed voor ongeveer 10.000 euro. Basisschool Lucerna ging tegen deze beslissing in beroep bij de Vlaamse regering.

"Ouders hebben het recht om te weten wat er met hun geld betaald wordt"

Ben Weyts

20210908 1766 Ben Weyts

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft de Vlaamse regering dat beroep nu onontvankelijk verklaard. De school zal dus een deel van de werkingsmiddelen terug moeten betalen aan de overheid. Dat is erg uitzonderlijk. "Meestal lukt het om problemen en betwistingen te remediëren zonder dat een stevige financiële sanctie aan de orde is", zegt minister Weyts.

Vlaanderen verwacht van scholen dat ze open en duidelijk communiceren over de kosten die ze ouders aanrekenen. "Financiële transparantie voor ouders is geen detail in de schoolwerking", aldus Weyts. "Ouders hebben het recht om te weten wat er met hun geld betaald wordt. Dit is essentieel om aan kostenbeheersing te kunnen doen, zeker in het basisonderwijs - dat in principe kosteloos is."

De school kan nog altijd naar de Raad van State of naar een gewone rechtbank trekken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni