Armoedeorganisaties vragen ondersteuning van kwetsbare leerlingen na paasvakantie

© PhotoNews

Als de scholen ook na de paasvakantie dicht blijven, dreigt de onderwijskloof tussen leerlingen onoverbrugbaar te worden. Zeker als er ondertussen ook nieuwe leerstof wordt aangereikt. De organsaties Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, ATD Vierde Wereld en Samenlevingsopbouw pleiten donderdag voor maximale ondersteuning op de school voor leerlingen die dat nodig hebben.

De organisaties kaartten eerder al het Mattheüs-effect aan van de preventiemaatregelen tegen de coronacrisis, ook en vooral in het onderwijs. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben thuis niet altijd een geschikte ruimte om te studeren, missen een laptop (of moeten die delen met broers en zussen) en kwaliteitsvolle internetverbinding.

Initiatieven, zoals het verspreiden van gebruiksklare laptops onder kwetsbare gezinnen en het aanbod van Telenet en Proximus om die gezinnen toegang te geven tot gratis accounts, zijn positieve stappen maar volstaan wellicht niet om echt alle kwetsbare gezinnen te bereiken.

Eindtermen halen

"Daarom moet ook gekeken worden naar een aangepast lesaanbod op de school zelf, specifiek voor de kinderen die ook na de paasvakantie op school opgevangen worden", aldus de verklaring. "Dat kan ook uitgebreid worden naar leerlingen die het moeilijk hebben voor bepaalde vakken, los van de inkomenssituatie van de ouders. Nieuwe leerstof kan dan in kleinere groepjes aangeleerd en ingeoefend worden. Er komt misschien ook ruimte voor remediëring en/of verdieping. Of scholen kunnen contactmomenten organiseren waarop leerlingen in kleine groepjes bijles kunnen krijgen of problemen met de nieuwe leerstof kunnen aankaarten."

De armoedeorganisaties vragen verder dat scholen zich beperken tot essentiële leerstof nodig om de eindtermen te halen. Leerkrachten die vakken geven waarvoor dat minder essentieel is, of waarvoor de eindtermen al gehaald zijn, kunnen dan andere taken krijgen. "Dat is zinvol voor alle schoolgaande kinderen, welke achtergrond ze ook hebben", luidt het.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?