20210908 1766 Ben Weyts
© Photonews | Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Drie miljoen om Nederlands te promoten in scholen in Rand

© Belga
10/01/2022
Updated: 10/01/2022 17.11u

Secundaire scholen in de Rand rond Brussel krijgen voortaan extra middelen om het Nederlandse te ondersteunen en te promoten bij leerlingen en ouders. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) maandag bekendgemaakt in de Don Boscoschool in Halle. Weyts maakt de komende drie jaar in totaal drie miljoen euro vrij uit het Vlaamse Randfonds.

"De ontnederlandsing in de Rand legt grote druk op de scholen in onze streek," vindt de minister van Onderwijs. "De problematiek lijkt sterk op die in Brussel, maar in Brussel krijgt het Nederlandstalig onderwijs al jaren extra financiële steun. Tot nu toe was er niks extra voor de Vlaamse Rand. Daar brengen we nu verandering in."

De extra middelen gaan naar concrete projecten die zowel betrekking kunnen hebben op de scholen zelf, als op ouders, leerkrachten of leerlingen. Scholen kunnen bijvoorbeeld onthaalgesprekken organiseren die gekoppeld worden aan taalpromotie. Zo kunnen anderstalige ouders die hun kinderen inschrijven op een Nederlandstalige school zich engageren om hun kinderen ook in hun vrije tijd Nederlands te laten spreken.

30 scholen

Andere projecten die ondersteuning kunnen genieten, gaan bijvoorbeeld over ouders die een taalcursus Nederlands op school volgen, of deelnemen aan taalstimulerende activiteiten. Leerkrachten zouden bijscholingen kunnen opnemen, die hen beter voorbereiden om les te geven aan taalarme leerlingen of om te communiceren met anderstalige ouders.

Een dertigtal scholen zal gebruik kunnen maken van de extra middelen. Het eerste jaar wordt de investering verdeeld over ongeveer tien scholen, de volgende twee jaar worden steeds tien scholen toegevoegd. De komende maand zullen de scholen geselecteerd worden. Daarnaast heeft het project ook als doel om kennis en expertise meer uit te wisselen tussen alle scholen uit de Vlaamse Rand: er is dus zowel een schoolgerichte als een centrale aanpak.

Weyts kondigde in december ook de invoering van voorrangsregels in. Die maken het voor scholen mogelijk om bij de inschrijving voorrang te geven aan Nederlandstalige kinderen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie