Gatz zet subsidiëring tweetalige lerarenopleiding in Brussel voort

© Photonews

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft beslist de tweetalige lerarenopleiding van de Erasmushogeschool (EhB) en Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) verder met 125.000 euro te subsidiëren. De opleiding zal volgend academiejaar ook worden toegepast in de trajecten van zij-instromers en de bacheloropleidingen voor kleuter- en secundair onderwijs. Dat kondigt minister Sven Gatz (Open VLD), in de VGC bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs, vrijdag aan.

Al sinds 2016 werken de EhB en HEFF samen in de uitwerking van een tweetalige lerarenopleiding. Het doel van de samenwerking is onderwijzers tweetalig in het Nederlands en het Frans op te leiden en hen voor te bereiden op zowel het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs op het vlak van onder meer taalvaardigheid, didactieken en formele vereisten.

De subsidie die het VGC-college nu uittrekt op initiatief van minister Gatz zal er nu toe bijdragen de tweetalige opleiding tot onderwijzer(es) ook toe te passen in andere trajecten van de betrokken hogescholen: de trajecten van de bacheloropleidingen voor het kleuter- en het secundair onderwijs, en de trajecten voor zij-instromers in de opleiding. Zij-instromers zijn kandidaat-leerkrachten die vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs willen maken.

"We vinden het belangrijk om urban education te promoten: onderwijs in een diverse en meertalige omgeving", zegt minister Gatz. "Urban education wordt immers elke dag meer de toekomst voor de kinderen en jongeren in Brussel. We willen daarom onze leerkrachten ondersteunen in het verwerven van de nodige vaardigheden om met die stedelijke realiteit te kunnen omgaan."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?