Een lagere school in Etterbeek

GO! sluit kleuterscholen volgende week en ook Katholiek Onderwijs adviseert sluiting

© Belga
26/03/2021

GO! heeft, in overleg met zijn scholengroepen, beslist om al zijn kleuterscholen volgende week te sluiten. Er wordt wel, eventueel in samenwerking met partners zoals de lokale besturen, noodopvang georganiseerd. Ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert haar kleuter- en basisscholen om volgende week ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, en zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen in het basisonderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen.

GO! neemt de beslissing "omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel". Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie, klinkt het. "Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden."

Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen lijkt een sluiting ook het beste scenario. "We worden geconfronteerd met een lawine van vragen, twijfels en frustraties. Scholen maken eigen keuzes, maar verwachten wel duidelijk advies", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

"Na overleg met onze schooldirecteurs adviseren we onze basisscholen om ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, maar tegelijk zo goed mogelijk opvang te organiseren uit solidariteit met de rest van de samenleving. Die beslissing nemen we met de grootste zorg voor onze leerlingen, onze personeelsleden en ook de ouders die met moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd."

Ondertussen gaven heel wat secundaire scholen al aan dat ze bereid zijn volgende week digitale ondersteunende activiteiten te organiseren. Dat zijn geen lessen; leerlingen kunnen er dus vrijwillig van gebruikmaken, luidt het nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni