Koen Pelleriaux, afgevaardigd Bestuurder bij GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

| Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder bij GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

GO! wil dat Vlaanderen kalender van Franstalig onderwijs volgt

© Belga - BRUZZ
28/08/2023

Volgens Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! gemeenschapsonderwijs, is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de voordelen van een kortere zomervakantie aantoont. Hij wil daarom ook in Vlaanderen de kalender aanpassen. Zo wordt niet alleen het leerverlies tijdens de zomer beperkt, maar krijgen de leerlingen en leerkrachten tijdens de kortere vakanties ook de tijd om op adem te komen, zegt hij.

Terwijl de Vlaamse scholen traditiegetrouw op 1 september hun deuren opnieuw openen, is het onderwijs van de Franse Gemeenschap maandag al opnieuw opgestart. Door de hervorming van de schoolagenda duurt de zomervakantie in het zuiden van het land nog zeven weken. Als compensatie worden de herfst- en krokusvakanties verlengd tot twee weken.

Zeven weken

GO! zegt voorstander te zijn van die regeling. "Negen weken zomervakantie zoals we het vandaag kennen is lang. We zouden daar liever zeven weken van maken", verklaart Pelleriaux. "Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat er leerverlies optreedt op het einde van een lange periode. Het is niet zo dat het leerverlies lineair verloopt."

Daarnaast zouden kinderen tijdens een langere herfst- en krokusvakantie de tijd krijgen om volledig te deconnecteren, stelt hij nog.

In een interview met BRUZZ vorig jaar wees Pellerieux al op de ongelijkheid die door de lange zomervakantie versterkt wordt: "Als jonge mensen negen weken niet naar school gaan, vergroot de sociale ongelijkheid. Wie thuis minder ondersteund of gestimuleerd wordt, verleert de leerstof. Dat wordt nog erger als je een andere thuistaal hebt: kinderen die negen weken geen Nederlands spreken, verliezen een deel van de instructietaal. Brussel is daar een uitstekend voorbeeld van. Of een slecht, naargelang hoe je het wil noemen."

Nog een voordeel van de aangepaste kalender is volgens Pelleriaux dat er een duidelijke structuur in de lesweken zit, met telkens blokken van zeven of acht weken. "In het Vlaams onderwijs staat de kalender in de eerste helft van het schooljaar vast, maar verschuiven de andere periodes, afhankelijk van wanneer de eerste vollemaan van de lente valt, want op basis daarvan wordt Pasen vastgelegd", verklaart hij.

Weyts: 'Debat al gevoerd'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het debat al is gevoerd en dat er ook volgens de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) momenteel geen draagvlak is om het schooljaar anders in te delen. "Iedereen is het erover eens dat er leerverlies optreedt bij een vakantie, maar de vraag is wanneer dat gebeurt", verklaart hij. "Ik sluit niets uit voor de toekomst, maar voor we iets veranderen, moet er enige wetenschappelijke evidentie zijn."

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vindt dan weer dat de maatregel enkel kan ingevoerd worden na een grondige discussie waarbij alle actoren van de samenleving betrokken zijn. "Als je de vakanties meer spreidt, heeft dat bijvoorbeeld ook een effect op het jeugdwerk en jeugdbewegingen", verklaart hij. "En dan moet je kijken naar het hoger onderwijs, want daar zitten de monitoren van dat jeugdwerk." Boeve is ook benieuwd of de maatregel in Franstalig België wel het beoogde effect heeft.

Ook de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is terughoudender. "Er heerst een misvatting dat scholen acht of negen weken stilliggen. Leerkrachten en directies moeten het werk rond kunnen krijgen", verklaart algemeen directeur Walentina Cools. "We moeten eerst goed weten met welke knelpunten we rekening moeten houden."

Meester BRUZZ - terug naar school

Op 1 september start het nieuwe schooljaar voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. Volg hier het belangrijkste nieuws over het Brusselse onderwijs.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni