| De minister-president van de Franse gemeenschap Jean-Pierre Yvolet (MR).

Het beleid in de Franse gemeenschap moet efficiënter, vindt minister-president Pierre-Yves Jeholet. Hij stelt voor te snoeien in het aantal masteropleidingen en buitenlandse studenten in Brussel en Wallonië meer te laten betalen.

Als het van Jeholet afhangt, moet er een herstructurering komen van het beleid op het vlak van huisvesting, opleiding en onderwijs. De oververtegenwoordiging van buitenlandse studenten is hem een doorn in het oog.

"We leven in een Europa met vrij verkeer, maar we zien ook steeds meer mensen die hier komen studeren zonder extra bijdrage", aldus de regeringsleider maandag op de Franstalige nieuwszender LN24. "En daarmee bestraf je de Franstalige Belgische studenten. Ik sta dus open voor een verdere beperking of voor een hogere bijdrage dan de Franstalige studenten."

Hij vindt ook dat het aanbod in het hoger onderwijs te groot is. "We moeten de evolutie van de samenleving volgen. Er zijn nieuwe noden. Het is dus normaal dat er nieuwe masters worden gecreëerd, maar dan moet je ook de moed hebben andere te schrappen", aldus Jeholet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni