20210908 1766 Ben Weyts

| 20210908 1766 Ben Weyts

Klassen moeten niet meer sluiten als vier leerlingen besmet zijn

© Belga
26/01/2022
Updated: 26/01/2022 20.17u

Klassen moeten niet meer sluiten als vier leerlingen besmet zijn. Dat heeft de interministeriële conferentie Gezondheid woensdagavond beslist. Ook moeten enkel kinderen die besmet of ziek zijn in quarantaine.

De afgelopen dagen nam de roep om een aanpassing van de quarantaineregels in de scholen vanuit het onderwijsveld toe. Meer en meer klassen en scholen moeten namelijk de deuren sluiten, waardoor ook veel niet-positieve leerlingen gedwongen thuis moesten zitten. Er zijn momenteel in Vlaanderen en Brussel 102 scholen gesloten door corona, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Leerlingen van de basisschool mogen ook na een hoogrisicocontact binnen het gezin naar school blijven gaan. Hetzelfde geldt voor de kinderopvang en crèches. De quarantaineregel wordt enkel opgeheven om naar school, de kinderopvang of de crèche te gaan, voor andere activiteiten moeten ze thuis blijven.

In het secundair is dat anders. Daar mogen gevaccineerde leerlingen na een hoogrisicocontact in het gezin wel nog naar school, maar niet-gevaccineerden moeten in dat geval tien dagen in quarantaine.

De regel dat een klas automatisch sluit bij vier besmettingen vervalt. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Scholen moeten het regelmatig gebruik van zelftesten bij kinderen verder sterk aanbevelen.

Tot slot staan de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. De gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school blijft doorgaan. "Er zullen nog scholen dicht gaan, vanwege besmettingen en ziekte, maar niet vanwege quarantainemaatregelen", verklaarde minister Weyts aan VRT NWS.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni