20200610 1712 Scholen Sint Joost aan Zee

| Een klas in de school Sint Joost aan Zee

Minder aanmeldingen voor Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel dit jaar

JP
© BRUZZ
21/04/2023

Er zijn minder aanmeldingen voor het Nederlandstalig basisonderwijs dan vorig jaar. Het gaat om een verschil van zo'n 500 kinderen, blijkt uit cijfers van het Lokaal Overlegplatform (LOP), nu de aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 is afgesloten. Een mogelijke verklaring is de kortere inschrijvingsperiode.

De kortere aanmeldingsperiode kwam er met het nieuwe inschrijvingsdecreet, en zorgt mogelijk voor minder aanmeldingen. "Een omgekeerde tendens zagen we immers tijdens de eerste coronagolf, toen het aantal aanmeldingen steeg tijdens een langere aanmeldingsperiode," verklaart Joost Vaesen van het LOP. Voor het schooljaar 2020-2021 werden, na verlenging, 6.888 kinderen ingeschreven.

Dit jaar konden ouders hun kind in de drie weken tussen 28 februari en 21 maart aanmelden. In totaal werden 5.628 aanmeldingsdossiers ingediend. Dat is iets minder dan voorgaande jaren, want vorig jaar waren er 6.161 aanmeldingen (een verschil van 533 aanmeldingen) en het jaar daarvoor 6.301 (673 meer tegenover de huidige aanmeldingsperiode).

68 procent start in eerste keuze

Vrijdag hebben ouders te horen gekregen of hun kind volgend jaar kan starten in één van de scholen die ze hebben gekozen. Voor de ouders van ruim drieduizend kinderen was het antwoord positief. 68 procent van de kinderen mag starten in de school die hun eerste keuze was.

Voor 2.627 kinderen werd nog geen plaats gevonden. Vooral in het kleuteronderwijs (met name de onthaalklas en de eerste kleuterklas) zijn veel kinderen nog niet toegewezen aan een school. Ouders krijgen een tweede kans om hun kind in te schrijven vanaf 23 mei tijdens de vrije inschrijvingen in de scholen waar nog plek is. De afgelopen jaren kwam een groot deel van de kinderen zo toch nog goed terecht.

Toch blijft het LOP aandacht vragen voor het capaciteitsprobleem in het kleuteronderwijs, omdat de vraag groter blijft dan het aanbod. Het LOP roept bovendien op om nog beter in kaart te brengen welke leraren nog ontbreken om maatregelen op maat te ontwikkelen.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni