1782 School Mozaik Schaarbeek

Ook het gemeenschapsonderwijs heeft 86 leerkrachten tekort

AAB
© BRUZZ
07/06/2022

Naast het katholiek onderwijs kampt ook het gemeenschapsonderwijs (GO!) in Brussel met een zwaar lerarentekort. Er is in het basis- en secundair onderwijs in Brussel, opgeteld een gebrek aan 86 leerkrachten. Vooral leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken schieten tekort

Er zijn te weinig leerkrachten actief in Vlaanderen en Brussel. Al meer dan 15 jaar kampt het onderwijs met een schaarste aan onderwijzers. In 2022 evolueert de situatie van kwaad naar erger, het gemeenschapsonderwijs trok onlangs nog aan de alarmbel.

Dertig basisscholen in Brussel deelden hun cijfers met het GO!, deze data kon BRUZZ inkijken. Daaruit blijkt dat 23 van de 30 scholen in de hoofdstad over te weinig leerkrachten beschikken, wat betekent dat er maar 7 basisscholen zijn met genoeg onderwijzend personeel. In totaal zoekt het GO naar 63 leraren lager onderwijs. "Vooral voor levensbeschouwelijke vakken zijn we op zoek naar leerkrachten. Er staan momenteel nog 20 vacatures open in het lager onderwijs,” zegt Karin Struys, communicatieverantwoordelijke van de GO! Scholengroep Brussel.

In de 17 middelbare scholen van het GO! in Brussel daarentegen, is er een tekort van 33 leraren. Slechts twee scholen hebben genoeg personeel. "Het tekort aan leraren zet ook de kwaliteit van het onderwijs onder druk. De leerachterstand, die tijdens de twee jaar coronacrisis alsmaar groter is geworden, blijft groeien", zegt Nathalie Jennes, woordvoerster van het gemeenschapsonderwijs.

Opvallend is dat het vaak de beginnende leraren zijn die afhaken. Een op de drie leraren haakt af, de voornaamste redenen hiervoor zijn de hoge werkdruk, het gebrek aan collegialiteit en gebrek aan respect van de ouders.

Hervormingen

Volgens Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO, en Lieven Boeve, directeur-­generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet de politiek te weinig om het lerarentekort aan te pakken, dat schreven ze in een opiniestuk in De Standaard. Hierin pleiten ze voor bepaalde hervormingen, zoals het optrekken van de anciënniteit van 10 naar 20 jaar of leraren vastbenoemd maken door een scholengroep of - bestuur.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N.VA) ontkende het gebrek aan urgentie over het lerarentekort. Hij wil niet werken enkel werken aan het terkort, maar ook aan de kwaliteit van het onderwijs. "We moeten de positieve aspecten accentueren," aldus Weyts, waarbij hij verwijst naar de loonsverhoging voor de directies en de 85 miljoen voor digitale uitrusting.

Hij is echter een tegenstander van het voorstel om de anciënniteit tot 20 jaar op te trekken, en verwijst hiermee naar het feit dat de Raad van State tien jaar geleden een gelijkaardig voorstel heeft afgeschoten. Of hij de voorstellen van het GO en Katholiek onderwijs zal toepassen moet nog besproken worden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni