Kleuter- en basisonderwijs in Brussel

Ook kleuters kunnen dit jaar naar zomerschool: 'Kan leerachterstand beperken'

Charlotte Deprez
© BRUZZ - Belga
23/06/2022

Voor het eerst kunnen kleuters vanaf vijf jaar deelnemen aan zomerscholen. Zo wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) leerachterstand bij de start van het schooljaar tegengaan. Ook in twee Brusselse scholen kunnen kleuters deze zomer terecht.

Meer dan 11.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 88 Brusselse en Vlaamse gemeenten. In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal tien dagen in juli of augustus een aanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport.

De zomerscholen zagen het levenslicht na het uitbreken van de coronacrisis en de gevolgen ervan op het vlak van leerachterstand. "We merkten dat ook na corona zomerscholen belangrijk blijven," zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vanaf dit jaar zullen sommige scholen eveneens toegankelijk zijn voor leerplichtige kleuters, dus vanaf vijf jaar. "Die vraag kwam vanuit lokale besturen en scholen. Zij merkten dat kleuters die thuis een andere taal spreken, en in de zomervakantie nauwelijks Nederlands horen, het nieuwe schooljaar starten met een achterstand. Dat willen we hiermee vermijden," zegt Devoldere.

Twee Brusselse zomerscholen

In Brussel kunnen leerlingen in vier zomerscholen terecht in Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Laken. Vanaf dit jaar zullen er twee daarvan ook kleuters ontvangen: GO! basisschool De Buurt in Schaarbeek en GO! Freinet basisschool De Telescoop in Laken.

In De Buurt zullen vijf van de twintig kleuters die volgend jaar naar het eerste leerjaar gaan deelnemen aan een programma van tien dagen. "We hadden zelf kleuters geselecteerd en dan voorgesteld aan hun ouders om hen aan de zomerschool te laten deelnemen," zegt directeur Hans Vanmarsenille. "Geen enkele ouder heeft geweigerd, gezien zij ook bang zijn voor die stap naar de lagere school. Vaak kunnen ze hun kinderen moeilijker ondersteunen, omdat ze bijvoorbeeld zelf geen Nederlands kunnen lezen of schrijven."

"Het is de eerste keer dat we dit doen, dus het zal sowieso wat zoeken zijn."

Hans Vanmarsenille, directeur basisschool De Buurt

De school selecteerde aanvankelijk acht kleuters. "We kozen er uiteindelijk voor om slechts vijf kleuters toe te laten, zodat we kwaliteit kunnen bieden. Het is de eerste keer dat we dit doen, dus het zal sowieso wat zoeken zijn," zegt Vanmarsenille.

Enkel voor kleuters

Drie kleuterleidsters zullen de kleuters begeleiden. Dat is zeker niet te veel, zegt Vanmarsenille. "De kleuterleidsters worden enkel betaald voor de 8 uur dat ze aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat ze het voorbereidend werk op school zullen moeten doen. Daarnaast zal het een zoektocht zijn naar wat de kleuters zal boeien. We moeten ervoor zorgen dat ze graag willen komen. Tenslotte willen we de ouders erbij betrekken, zodat zij hun kinderen thuis beter kunnen ondersteunen bij het leren schrijven bijvoorbeeld.

Basisschool De Buurt zal dit jaar enkel voor kleuters zomerschool voorzien. Daar zijn twee redenen voor. "Er waren enkel kleuterleidsters die zich kandidaat hebben gesteld. Daarnaast zal het gemeenschapscentrum De Kriekelaar een zomerschool organiseren voor kinderen uit het lager onderwijs. Wij gaan die kinderen op school opvangen en die naar het gemeenschapscentrum brengen. Ook 's avonds kunnen de ouders hun kinderen op school komen ophalen."

In De Telescoop zullen zowel leerlingen van de lagere school als kleuters zomerschool kunnen volgen. Van de 22 kleuters, zullen er 12 aanwezig zijn. Van de 80 leerlingen uit de lagere school, zullen er 23 het programma volgen. "Dat zijn dan vooral kinderen uit het eerste en tweede leerjaar en OKAN-leerlingen," zegt directeur Rob Huijge.

Ook Huijghe is tevreden dat kleuters dit jaar welkom zijn. "We hebben vorig jaar gemerkt, toen we voor het eerst een zomerschool organiseerden, dat de kinderen daar veel baat bij hadden. Voor kleuters zal dat dus enkel positief zijn. Onze school is gekenmerkt door veel multiculturaliteit, dus twee weken intensief Nederlands praten, helpt echt om de overgang van vakantie naar school te vergemakkelijken."

Zonder ontspannende elementen, zou het voor kinderen een straf lijken. Dan ervaren ze dat negatief en is een zomerschool minder effectief."

Pedro De Bruyckere, pedagoog

Volgens pedagoog Pedro De Bruyckere is de verbreding naar kleuters een goed idee. "We weten dat kleuters heel verschillend kunnen zijn qua taal- en sociaal-economische achtergrond. Dat kan leiden tot een leerachterstand. Zo'n zomerschool kan eraan bijdragen om dat te beperken."

"In zomerscholen wordt al spelend geleerd," gaat De Bruyckere verder. "Het is een goede balans tussen spel, ontspanning en leren. Zonder ontspannende elementen, zou het voor kinderen een straf lijken. Dan ervaren ze dat negatief en is een zomerschool minder effectief." Volgens De Bruyckere zijn er ook andere mogelijkheden om de taal te onderhouden, bijvoorbeeld via speelpleinwerking.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni