Locaties Pistacheschooltje Schaarbeek

| De Pistacheschool in Schaarbeek: nu twee verschillende locaties. Binnenkort één locatie tussen Distelsstraat en Cambierlaan?

Pistacheschool plant nieuwbouw in Schaarbeek

Sara De Sloover
© BRUZZ
25/10/2018

De basisschool Pistache, nu nog verspreid over twee locaties, heeft een bouwvergunning aangevraagd voor een terrein tussen de Cambierlaan en de Rogierlaan in Schaarbeek.

De Pistacheschool uit Schaarbeek, die Nederlandstalig onderwijs met een 'Franstalig traject' aanbiedt, is te krap gehuisvest. De kindjes tot en met het tweede kleuterklasje volgen les op de Lambermontlaan, oudere kinderen lopen school in een kazerne aan het Daillyplein. Al van kort na de oprichting van de school, nu zeven jaar geleden, zochten de initiatiefnemers en het schoolbestuur naar een geschikte, definitievere plek.

“De politiek lijkt niet geïnteresseerd in ons project,” zegt architect Filip Declercq, echtgenoot van directrice Veronique van Merris, die de zoektocht naar een geschikte locatie van bij het begin in handen nam. Jarenlange gesprekken voor een plaats in het nieuwbouwproject op de Josaphatsite liepen op een sisser af, er staat nu enkel een Franstalige school ingetekend. Ook andere voorstellen aan het adres van de gemeente vonden geen bijval.

“We willen graag interactie met de buurt, een brede school worden. Daarvoor stappen we met het bureau Suede36 in een overlegtraject met de buurt”

Filip Declercq, architect en echtgenoot van directrice Veronique van Merris

De school heeft nu een bouwvergunning aangevraagd voor een terrein langs de spoorlijn 26, tussen de Cambierlaan en de Rogierlaan. “De daar aanwezige moestuintjes zullen behouden blijven,” zegt Declercq. “We willen graag interactie met de buurt, een brede school worden. Daarvoor stappen we met het bureau Suede36 in een overlegtraject met de buurt.” Zitten ook in de plannen: een moestuin op het dak, een ondergrondse sporthal die door verenigingen uit de buurt kan worden gehuurd, en een publiek plein.

Als de bouwvergunning wordt toegekend, zouden de werken in april moeten beginnen. Dan zou de school er in april 2020 haar deuren kunnen openen.

Op de plaats van het groene bolletje komt de nieuwe school. De twee rode bolletjes zijn de huidige locaties van de Pistacheschool. © Google-BRUZZ

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek , Onderwijs , Stedenbouw , Pistacheschool , kleuteronderwijs , basisonderwijs , meertaligheid

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni