Een klaslokaal van de nieuwe basisschool Eugeen Laermans in Molenbeek

| Een klaslokaal van de nieuwe basisschool Eugeen Laermans in Molenbeek

Sociale partners niet tegen kortere zomervakantie in onderwijs, 'maar nu nog niet'

© Belga
27/04/2022

In het Franstalig onderwijs in België is het schooljaar grondig hervormd, met onder meer een kortere zomervakantie. De SERV, die Vlaamse werkgevers en vakbonden verenigt, verzet zich niet tegen een eventuele reorganisatie in het Vlaamse onderwijs, maar vindt het nu niet het juiste moment.

De Franse gemeenschapsregering besliste om de zomervakantie in te korten. Het schooljaar 2022-2023 zal er starten op 29 augustus 2022 en pas eindigen op 7 juli 2023. Daarnaast wordt het schooljaar ingedeeld in blokken van telkens zeven weken les, afgewisseld met twee weken vakantie.

De hervorming zorgt ervoor dat de vakantieperiodes niet meer samenvallen met die in het Nederlandstalig onderwijs. In Brussel zou dat binnen dezelfde stad het geval zijn.

In Vlaanderen zette minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vorig jaar de deur op een kier voor een kortere zomervakantie. Hij vroeg advies aan het onderwijsveld, de sociale partners en ouders. De sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), hebben nu hun advies klaar.

Verschillende scenario's

De SERV schuift in haar advies geen voorkeursoplossing naar voren, maar lijst verschillende scenario's op met voor- en nadelen. Ze ziet redenen om eventueel iets te veranderen. "De coronapandemie heeft duidelijk aangetoond dat lange periodes zonder onderwijs een ongunstig effect hebben op leerresultaten, op welbevinden van leerlingen en op gelijke onderwijskansen."

De uiteindelijke conclusie is evenwel dat de sociale partners de deur niet dicht doen voor een aanpassing van de schoolkalender, maar wel vinden dat er meer tijd en debat nodig is. Ook moeten de gevolgen voor de bedrijven eerst beter in kaart worden gebracht. Overhaaste beslissingen zijn onwenselijk, klinkt het.

"Het schooljaar reorganiseren is een complex gegeven," zegt SERV-voorzitter Hans Maertens. "Het gaat niet alleen over de leerkansen van onze kinderen maar ook over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, over ouders de mogelijkheid geven om betaald werk te verrichten, over de gevolgen op productie en dienstverlening van onze ondernemingen, enzovoort. Al deze puzzelstukjes moeten we weloverwogen leggen om voldoende draagvlak te krijgen voor zo'n ingrijpende hervorming."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni