VGC keurt voor ruim 13 miljoen subsidies goed voor drie scholen: Kadeekes gered

© Google Maps
| School Kadeekes.
Updated: 18-12-2020 - 13:37

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel heeft op zijn laatste vergadering van het jaar nog enkele investeringsdossiers beslist over nieuwe schoolinfrastructuur in Jette (Poelbos), Neder-over-Heembeek (Kasteel Beiaard) en Koekelberg (Kadeekes). Die laatste school wordt daarmee gered van een dreigende sluiting. In totaal gaat het om ruim 13 miljoen euro aan subsidies. Zo meldt Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor scholenbouw.

Gatz kondigt de investeringen vrijdag aan. "In Jette zal basisschool Poelbos daardoor in september 2023 van start kunnen gaan met een capaciteit van 480 plaatsen, 144 meer dan vandaag. Ook in Neder-over-Heembeek zal tegen die tijd de basisschool Kasteel Beiaard dankzij nieuwbouw tot die capaciteit zijn uitgebreid, wat 118 plaatsen extra zal opleveren. En in Koekelberg kan de gemeente dankzij een VGC-subsidie het renovatieplan voor basisschool De Kadeekes van start laten gaan, wat de school met 50 leerlingen extra tot een totaal van 240 leerlingen zal uitbreiden," licht Gatz toe.

Onder de drie scholen is ook het eerder met sluiting bedreigde De Kadeekes in Koekelberg. Met een principieel akkoord van het VGC-college over een subsidie van 2,2 miljoen euro het renovatieplan voor de basisschool starten. Als de werken in 2022 afgerond zijn, wordt de schoolsite Herkoliersstraat 35 een kleuterschool en de schoolsite Herkoliersstraat 68 een lagere school. Zo kan ook de school met 50 plaatsen uitbreiden, zodat in totaal 240 leerlingen in De Kadeekes terecht kunnen. Ook bij erfgoed.brussels zullen subsidies worden aangevraagd, aangezien de oude meisjesschool deels bestaat uit beschermd erfgoed.

"We zijn zeer opgelucht dat de inzet van onze administratie voor het behoud van de school, zich nu vertaald heeft in een positieve evaluatie," stelt Marie Bijnens (Groen), Koekelbergs schepen van Nederlandstalig onderwijs. "We waarderen de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie enorm en het belang dat ze hechten aan het Nederlandstalig onderwijs. Een schoolsluiting zou dramatisch zijn voor de kinderen die nu schoollopen in De Kadeekes en onbegrijpelijk in het licht van de capaciteitstekorten waarmee we in Brussel geconfronteerd worden."

Poelbos en Kasteel Beiaard

De gemeente Jette bouwt een nieuw schoolgebouw op de site van basisschool Poelbos. Deze nieuwbouw vervangt de oude en versleten laagbouw op de site. Enkele kleuterafdelingen van het gemeentelijk onderwijs krijgen hier een plaats. Bovendien komen er 144 plaatsen bij in het lager onderwijs. Daardoor zullen meer leerlingen de volledige basisschool op de site kunnen doorlopen en krijgt de school een totale capaciteit van 480 plaatsen. Het bouwproject omvat ook een nieuwe turnzaal. De werken starten in september 2021. De opening is voorzien voor september 2023. De kostprijs van het project wordt geraamd op 8,8 miljoen euro. Het VGC-college legt een subsidie van 4,45 miljoen euro vast.

In Neder-Over-Heembeek realiseert het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een nieuw schoolgebouw op de site van basisschool Kasteel Beiaard. Deze nieuwbouw komt in de plaats van de oude paviljoenen en modulaire units. De capaciteit zal daardoor met 118 plaatsen toenemen tot 480 leerlingen. Naast het nieuwe schoolgebouw zal het GO! ook een turnzaal bouwen op de aanpalende Heemschool-site. De werken starten in het augustus 2021 en zullen ongeveer twee jaar duren. De kostprijs van het bouwproject (schoolgebouw en turnzaal) wordt geraamd op 9,8 miljoen euro. Het VGC-college besliste voor dit bouwproject een subsidie van 6,72 miljoen euro vast te leggen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?