VUB mag examenregeling aanpassen via nooddecreet

© PhotoNews

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een nooddecreet goedgekeurd dat universiteiten en hogescholen toelaat de examenregeling aan te passen.

De universiteiten hebben nu al beslist om dit jaar geen fysieke hoorcolleges meer te geven. Wellicht zal de coronacrisis ook een invloed hebben op de examenperiode. "Doordat nog niet bekend is wanneer de 'social distancing'-maatregel zal worden opgeheven en het niet uit te sluiten is dat de maatregel nog verlengd wordt tot aan de examens, is het raadzaam om nu al het examenreglement aan te passen", is te lezen in het decreet van de drie meerderheidspartijen.

De belangrijkste aanpassing is dat de examens kunnen worden uitgesteld, eventueel zelfs tot in de loop van het volgende academiejaar. Er kan niet aan alle studenten de garantie worden geboden dat ze op de laatste dag van het lopende academiejaar het gemiste onderdeel al hebben kunnen inhalen, stelt het decreet vast. Om te vermijden dat ze zich voor dat opleidingsonderdeel opnieuw moeten inschrijven, of dat ze niet kunnen afstuderen, wordt bepaald dat de evaluatie en deliberatie kunnen worden uitgesteld, in uitzonderlijke omstandigheden zelfs tot na het einde van het academiejaar.

Tweede zit

De maatregelen betekenen in principe niet dat de tweede zittijd zou wegvallen. Maar een uitzondering op die regel wordt wel mogelijk gemaakt, "als de aard van het opleidingsonderdeel door de dringende maatregelen niet langer toelaat dat tweemaal wordt geëxamineerd voor het einde van het verlengde academiejaar". De universiteit of hogeschool moet de afwijking in dat geval wel motiveren.

"We hebben als parlement ons werk gedaan om de komende maanden het hoger onderwijs alle kansen te geven. We vertrouwen er op dat iedereen deze kansen ook met beide handen aangrijpt", zeggen Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean Jacques De Gucht (Open Vld), de indieners van het decreet.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?