VUB-rector over seksuele agressie: 'Beter communiceren naar slachtoffers'

Max Wyckaert
© BRUZZ
16/06/2022

De Vrije Universiteit Brussel bevindt zich in het oog van de storm na verschillende getuigenissen over seksueel geweld op de campus in Etterbeek. Studenten vinden dat de universiteit te laks en te laat reageert. Rector ad-interim Jan Danckaert belooft in de toekomst beter te communiceren en de tuchtprocedure te herbekijken.

Volgens een aantal studenten reageert de VUB te laks en te laat op de meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze vinden te weinig gehoor bij de universiteit en richtten daarom de Instagrampagina ‘Fraternité & Sororité VUB’ op. Daarop verzamelen ze, anoniem, getuigenissen van studenten die het slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag.

Aanleiding voor de kritiek zijn de recente meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een 21-jarige diplomatenzoon. Rector ad-interim én kandidaat-rector van de VUB Jan Danckaert, reageert nu op de feiten, terwijl die al dateren van oktober. “Het klopt dat tuchtprocedures een zekere tijd vragen en dat we ook moesten wachten tot de tuchtprocedure afgerond was, vooraleer te communiceren.”

‘Ik begrijp de angst, frustratie en woede’

Nu de tuchtprocedure is afgerond, wil Danckaert ook terugkoppelen naar de studenten. "Ik heb gisteren nog contact genomen met studenten om met hen in gesprek te gaan over de manier waarop deze zaak behandeld is geweest.”

Het probleem is volgens de studenten “diepgeworteld en structureel,” maar het debat wordt volgens hen niet gevoerd binnen de VUB. “De universiteit hecht enorm veel belang aan haar imago en kan dergelijke verhalen missen als kiespijn. Ze doet vooral aan damage control.”

“Ik begrijp de angst, de frustratie en de woede bij studenten," zegt Danckaert. "Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er een te veel,” benadrukt de rector ad-interim, die de bewandelde procedure verdedigt.

"Slachtoffers hebben nog altijd de mogelijkheid om klacht in te dienen bij politie en gerecht"

Jan Danckaert - Rector ad-interim VUB

Rectorverkiezingen VUB: kandidaat Jan Danckaert

“De eerste meldingen van deze zaak zijn bij ons meldpunt binnengekomen in november. Nadat ik de betrokkenen gehoord had, heb ik in januari maatregelen genomen om de veiligheid op de campus te garanderen. De man in kwestie mocht alleen nog op de campus komen voor verplichte activiteiten in het kader van evaluaties. Hij mocht ook niemand alleen op zijn kot ontvangen en kreeg een absoluut alcoholverbod.”

Dat onderzoek zou gaan over 15 meldingen van in totaal “minder dan 5 slachtoffers,” weet de rector ad-interim. “Die meldingen zijn onderzocht geweest en vervolgens doorverwezen naar de tuchtcommissie, die in alle onafhankelijkheid uitspraak doet.”

Op één na zwaarste sanctie

Die tuchtcommissie legde de student de op één na zwaarste sanctie op. “Hij mag alleen nog op de campus komen voor activiteiten die verplicht zijn, bijvoorbeeld een examen. Zijn kotcontract is opgezegd.”

De vraag rijst of zo’n tuchtcommissie wel geschikt is voor de behandeling van deze meldingen. De rector ad-interim erkent dat er meer kan worden gedaan. “Op dit moment herzien we onze procedure. Ik garandeer dat er bij de start van het nieuwe academiejaar beter zal worden gecommuniceerd met eventuele slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, want het klopt dat we daar nog werk hebben.”

Sanctioneert tuchtcommissie streng genoeg?

Daarmee ging Danckaert niet in op de sanctionering van grensoverschrijdend gedrag op de VUB-campus. Is die wel streng genoeg? “ Belangrijk is om in deze zaak absoluut geen procedurefouten te maken, anders kan om het even welke advocaat de procedure afschieten.”

Danckaert zegt verder in dialoog te willen gaan met de studenten "om uit te leggen wat we zullen doen. Ik zal ook hun suggesties meenemen, maar op dit moment kan ik me enkel houden aan de bestaande procedures.”

“Wensen de melders een zwaardere straf, dan is er nog altijd de mogelijkheid dat zij klacht indienen bij politie en gerecht.”

De rector ad-interim benadrukt tot slot dat er een nultolerantie bestaat aan de VUB wat grensoverschrijdend gedrag betreft. “Elke melding wordt ernstig genomen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni