Werkingsmiddelen van Brusselse Brede Scholen wordt bijna verdubbeld

576f47cc-bredeschoolhelmet.png
© VGC
| Brede School Helmet in Schaarbeek.
© VGC
| Brede School Helmet in Schaarbeek.

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft onder impuls van bevoegd Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen), samen met Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) beslist dat de werkingsmiddelen van de Brede Scholen in Brussel bijna wordt verdubbeld tegen 2025. Op die manier moeten kansarme kinderen nog beter bereikt worden.

Een Brede School is een samenwerking tussen scholen, gezinnen, vrijetijds- en welzijnsorganisaties uit dezelfde buurt. Brede Scholen zetten letterlijk hun schoolpoort open voor de buurt. De VGC stelde vast dat de organisatie nog beter kan en het bereik nog uitgebreid kan worden. De werkingsmiddelen van de Brede Scholen worden daarom opgetrokken van jaarlijks 1,4 miljoen naar 2,6 miljoen euro tegen 2025. De Vlaamse Gemeenschap blijft deze scholen steunen met een budget van 705.000 euro.

De hervorming moet ervoor zorgen dat elke leerling tussen 2 en 14 jaar in een Nederlandstalige Brusselse school bereikt wordt. Een twee focus ligt op kansarmoede. De drempels die kwetsbare doelgroepen ondervinden op weg naar het vrijetijds- en welzijnsaanbod moeten weggewerkt worden. Een derde werkpunt is de inbedding in van het werkgeverschap van de bredeschoolcoördinatoren in de gemeenten. De VGC geeft een subsidie voor het aanstellen van één of meerdere coördinatoren. De hervorming gaat in vanaf januari 2024. 2023 is een transitiejaar.

"Leren gebeurt niet enkel in het klaslokaal. In de Brusselse Brede Scholen kunnen kinderen onder de middag, na school of zelfs in het weekend terecht om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Met deze hervorming kunnen we de rol van Brede Scholen verankeren", klinkt het bij de betrokken partijen.

Een van de globale doelstellingen voor alle brede schoolwerkingen is om elke leerling uit het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs te bereiken. Om iedereen ook echt te betrekken ging aan de hervorming een participatief proces vooraf.

"Er is inspraak gevraagd aan bredeschoolcoördinatoren, scholen, partners van de Brede Scholen, adviesraden van de VGC, lokale besturen, leerkrachten, ouders, brugfiguren, kinderen en jongeren over de hervorming van de Brede School. In totaal werden meer dan 300 betrokken ondervraagd. De input is gebundeld in twee rapporten", zegt minister Van den Brandt.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?