Weyts voorziet extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs

© PhotoNews
| Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse rand, in het Vlaams Parlement.

Er komen extra plaatsen bij in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van drie nieuwe scholen en de verbreding van acht andere scholen. Scholen van het buitengewoon onderwijs krijgen ook extra mogelijkheden om hun capaciteit op korte termijn uit te breiden. Er wordt ook op langere termijn werk gemaakt van structureel extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs. "We zetten alle zeilen bij om extra plaatsen te creëren", zegt minister van Onderwijs Ben Weyts.

De laatste jaren stijgt het aantal leerlingen met speciale zorgnoden die op zoek zijn naar een plaats in het buitengewoon onderwijs. Op lokaal niveau worden de capaciteitsnoden bovendien sneller zichtbaar, omdat steeds meer lokale overlegplatformen werken met digitaal aanmelden.

Maar het is voor scholen niet altijd makkelijk om snel extra capaciteit te creëren. Zo aarzelen scholen omdat ze niet meteen de nodige middelen hebben om ook extra personeelsleden aan te nemen. Er worden ook weinig dossiers ingediend voor de huur van modulaire units, omdat er vaak een huurovereenkomst van 18 jaar verwacht wordt: te lang voor bijvoorbeeld een containerklas.

Minister van Onderwijs Ben Weyts neemt nu extra maatregelen om meer kinderen met speciale zorgnoden volgend schooljaar een plaats te geven in het buitengewoon onderwijs.

Extra leerkrachten en paramedisch personeel

Zo krijgen scholen de middelen voor de aanwerving van extra leerkrachten en extra paramedisch personeel, zoals orthopedagogen. Tot nu toe werden de leerlingen maar één keer per jaar geteld: op 1 februari. Scholen die nog extra capaciteit creëerden na 1 februari werden hiervoor dus niet beloond en moesten lang wachten vooraleer ze extra middelen krijgen voor hun extra leerlingen. Daarom komt er in het buitengewoon basisonderwijs op 1 oktober 2021 een extra teldag . Zo worden scholen beloond als ze nu nog plaats maken voor extra leerlingen.

Daarnaast komen er extra inspanningen op het vlak van infrastructuur. Zo wordt het makkelijker gemaakt om modulaire units te huren. Voortaan volstaat een huurovereenkomst van maximaal 3 jaar, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 jaar.

Drie nieuwe scholen

Weyts wil tot slot ook op langere termijn investeren in extra capaciteit. Zo heeft de regering groen licht gegeven voor de oprichting van drie nieuwe scholen buitengewoon onderwijs: twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs en één school voor buitengewoon secundair onderwijs.

Daarnaast krijgen acht andere scholen de toelating om het bestaande aanbod structureel te verbreden en ook leerlingen met andere zorgnoden op te vangen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?