Weyts wil elke kleuter blijven testen op taalniveau

Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, hier in het Vlaams parlement Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, hier in het Vlaams parlement
© Belgaimage
| Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
© Belgaimage
| Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil alle kleuters blijven screenen op hun taalniveau. De schooldirecteurs hadden gevraagd om daarmee te mogen stoppen.

Sinds 2021 moeten alle vijfjarigen een verplichte taaltest afleggen in de derde kleuterklas. De test meet hun taalniveau en is bedoeld om taalachterstand op te sporen en te bekijken wie extra ondersteuning nodig heeft.

De directeurs van het basis­onderwijs, verenigd in het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeursorganisaties Basis­onderwijs (NODB), hebben nu een brief gestuurd naar Weyts en het Vlaams Parlement, meldt Het Nieuwsblad. Zij willen dringend minder tests afnemen, omdat het te veel geld en werk kost. Ze stellen voor om de leerkrachten te laten bepalen wie al dan niet moet worden getest.

"De Taalscreening is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat geen enkel kind met een taalachterstand aan de start van het lager onderwijs komt", zegt de minister in een reactie. "Als we niet meer alle kleuters testen, dan verliezen we de representativiteit en verliezen we het totaalbeeld. We moeten hier echt het zicht op behouden."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?