opinie

Bianca Debaets: 'We moeten het eens hebben over Franstalig onderwijs in Brussel'

© PhotoNews

De COCOF – de Franse Gemeenschapscommissie – diende een belangenconflict in tegen een Vlaamse maatregel die inschrijven op school beter wil organiseren. “Een schandalige stap van de COCOF met negatieve gevolgen voor de Brusselaars,” oordeelt staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V).

Terwijl eind vorig jaar alle aandacht naar de val van de regering ging, werd in Brussel onverwacht de communautaire trom geroerd,” stelt staatssecretaris Debaets. “De COCOF heeft een belangenconflict ingediend tegen een Vlaamse maatregel die inschrijven op school beter wil organiseren. Dat Vlaamse inschrijvingsdecreet is ook voor Brusselaars heel erg belangrijk omdat de voorrang voor Nederlandstaligen in Nederlandstalige scholen in Brussel wordt opgetrokken van 55 naar 65 procent. Daardoor wordt het makkelijker voor Nederlandstaligen om hun kind in te schrijven op school. Maar het belangenconflict stopt die regeling nu in de koelkast. Het is een schandalige stap van de COCOF met negatieve gevolgen voor de Brusselaars.”

Volgens Debaets duidt de beslissing er ook op dat de Franse Gemeenschap haar prioriteiten niet op een rijtje heeft. “Twee op de drie ouders in de Franse Gemeenschap zijn ontevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Dat gevoel van veel ouders wordt bevestigd door alarmerende internationale PISA-cijfers. De leerlingen uit de Franse Gemeenschap scoren slecht voor wetenschappen en wiskunde. Voor lezen bengelen de Franstalige scholen aan de onderkant van het klassement met een 35e plek, met tien punten minder dan het gemiddelde (terwijl Vlaanderen op de 10e plek staat). Eén op de twee leerlingen uit het Franstalig onderwijs heeft op zijn vijftiende al een jaar gedubbeld. In Vlaanderen is dat ‘slechts’ een op de vier leerlingen.”

20190104 OPINIE BIANCA DEBAETS BRUZZ ACTUA 1644

“Het Franstalig onderwijs is niet goed genoeg en bereidt onze jongeren onvoldoende voor op de rest van hun leven. De recente Taalbarometer bevestigt dat. In 2001 gaf één Brusselse jongere op de vijf die naar een Franstalige school was geweest aan Nederlands te spreken. Nu geeft slechts 7,8 procent van de Brusselaars uit Franstalige scholen aan Nederlands te beheersen, een beschamend cijfer in een land waar de meerderheid van de inwoners Nederlandstalig is. Het is nog problematischer in een tweetalig gewest waar werkgevers smeken om tweetalige arbeidskrachten.”

“Geconfronteerd met dit Brussels drama reageerde collega Sven Gatz nog voorzichtig door te zeggen dat het ‘heel verontrustend was’ en dat hij niemand wou ‘culpabiliseren’. We mogen zeggen waar het op staat: de volledige Franse Gemeenschap draagt hier een loodzware en historische verantwoordelijkheid. Zij laat duizenden kinderen en hun ouders in de steek. Gezien de beleidsverantwoordelijken in Wallonië de keuze laten tussen Engels en Nederlands (in plaats van Nederlands te verplichten) moeten we het misschien in het Engels zeggen: get your shit together. Los. Dit. Op.”

Geknoei

“Het is bepaald hallucinant dat we met de Brusselse regering via Actiris en met de Vlaamse Gemeenschap via het Huis van het Nederlands Brussel voortdurend méér investeren om anderstaligen Nederlands te leren, terwijl velen van hen dat gewoon op de schoolbanken zouden kunnen (en moeten) leren.”

“En net omdat de kwaliteit van het Franstalig onderwijs alleen maar achteruitboert, komen veel Brusselse leerlingen af op het Nederlandstalig onderwijs, waar ze wél beide landstalen leren. Als zoveel leerlingen die thuis geen Nederlands spreken de Nederlandstalige Brusselaars verdringen, gaat het niveau van het Nederlands ook in die Brusselse klassen achteruit. De Nederlandstalige scholen mogen niet het slachtoffer worden van het geknoei van de Franse Gemeenschap.”

“De voorrang voor Nederlandstaligen in Nederlandstalige scholen in Brussel optrekken van 55 naar 65 procent is een noodzakelijke en terechte maatregel.”

“In plaats van met een belangenconflict te goochelen zou de Franse Gemeenschap al haar energie moeten steken in een forse kwaliteitsinjectie voor haar eigen onderwijs. Een aantal Franstalige politici heeft dat al begrepen; ze zetten het Excellentiepact op poten, maar er is nog heel veel werk aan de winkel in onder meer de strijd tegen schooluitval.”

“De Vlaamse Gemeenschap doet enorme investeringen in het onderwijs in Brussel. Tegen 2025 hebben de Nederlandstalige scholen in Brussel een derde meer plaatsen dan vandaag. De Franse Gemeenschap creëert er een vijfde meer. Iedereen moet voor eigen deur vegen in plaats van stokken in andermans wielen te steken. Het is tijd dat Franstalige politici verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen onderwijs.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?