Anderlecht keurt gewijzigde motie over dragen van levensbeschouwelijke tekenen goed

NLS, SVG
© Belga
30/11/2023
Updated: 30/11/2023 23.17u

De motie van Ecolo-Groen om het dragen van levensbeschouwelijke tekenen toe te staan in de administratie, is donderdagavond in haar oorspronkelijke versie niet goedgekeurd door de gemeenteraad van Anderlecht. Na een verhit debat is een gewijzigde versie van de tekst, die eerder werd voorgesteld door de fractie PS-Vooruit-Engagés, wel goedgekeurd. Daarin wordt aan het Brussels parlement gevraagd om een wetgevend initiatief te nemen dat voor alle gemeentebesturen geldt, "in het belang van de coherentie."

Donderdagavond diende de fractie Ecolo-Groen, die in het gemeentebestuur zetelt, een motie in op de Anderlechtse gemeenteraad die het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in de publieke administratie mogelijk moet maken. “Het loket moet een afspiegeling zijn van de omringende samenleving”, vertelde schepen voor Gelijke Kansen, Nadia Kammachi (Ecolo), eerder aan BRUZZ.

Dat zorgde voor heel wat chaos, ook onder de coalitiepartners. Ook buiten het gemeentehuis waren er spanningen. Meerdere gemeenteraadsleden, die voorstander zijn van een strikte neutraliteit, ontvingen bedreigingen. Om die reden vroeg de MR donderdagnamiddag om de zitting uit te stellen. Uiteindelijk ging die wel door, maar dan zonder publiek, uit veiligheidsoverwegingen.

Net voor het moment van de stemming rond de motie, bleek dat de tekst op het laatste moment nog gewijzigd was.

Die werd uiteindelijk goedgekeurd door PS, Vooruit, Les Engagés en PTB. Ecolo-Groen onthield zich. N-VA en Défi stemden tegen.

De tekst die is aangenomen aanvaardt het principe van het dragen van religieuze tekens in de hele gemeenteadministratie, behalve voor autoriteitsfuncties die in contact staan met het publiek.

De gemeente vraagt wel dat het Brussels parlement werk maakt van een ordonnantie over de neutraliteit in de lokale besturen, "in het belang van de coherentie in alle gemeentebesturen."

"In afwachting van de uitvoering van deze wet, zal een werkgroep in het leven worden geroepen binnen de gemeentelijke administratie om een reflectie te starten over de sectoren en functies binnen de gemeente waarop de wijziging van het arbeidsreglement betrekking heeft, alsook over het type van tekens van levensbeschouwing dat wordt toegelaten."

Die werkgroep zal ook gevraagd worden om parallel hiermee na te denken over "het begeleidingsproces en de informatie en vorming van de gemeenteambtenaren om de verandering makkelijker te maken."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni