Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Audit Brusselse vergunningverlening toont dringende noodzaak hervormingen

© Belga
25/01/2023

Een onafhankelijke audit op vraag van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) heeft aangetoond dat het huidige Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) nood heeft aan een grondige hervorming. Dat werd woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

De Brusselse regering heeft in haar regeerakkoord de doelstelling opgenomen om stedenbouwkundige vergunningsprocedures efficiënter, kwalitatiever, transparanter en sneller laten verlopen. De evaluatie van de experts van City Tools en BDO resulteerde in 33 aanbevelingen en 120 oplossingen. Al is de hoofdconclusie dat een stedenbouwkundige vergunning aanvragen te complex is geworden door een kluwen van uitzonderingen en eerdere hervormingen.

"De toekomstige hervorming van het BWRO moet gericht zijn op een drastische vereenvoudiging van het wetboek en alle daaraan verbonden besluiten. De grondbeginselen van de huidige tekst zijn goed en worden zelden ter discussie gesteld, maar de opeenstapeling van hervormingen heeft de procedures vermenigvuldigd, bepaalde teksten onleesbaar en moeilijk te begrijpen gemaakt", klinkt het in de audit.

Staatssecretaris Smet erkent dat er veel werk op de plank ligt om tot een hervorming te komen. De evaluatie wordt nu naar het parlement gestuurd om daar een debat te hebben over een eerste reeks maatregelen op korte termijn. Nadien moet de hervorming aangevat worden.

"Er is een politieke consensus dat er iets fout is met de wetgeving, maar een consensus over de oplossing is nog niet zeker"

Pascal Smet (one.brussels - Vooruit), staatssecretaris voor Stedenbouw

"Het werk is enorm. Of het nog deze legislatuur lukt weet ik niet, maar ik wil wel een concepttekst om voor te leggen. We moeten nu echt tot de bodem gaan, want we zijn ons steeds verder aan het ingraven. Er is een politieke consensus dat er iets fout is met de wetgeving, maar een consensus over de oplossing is nog niet zeker", stelt Smet.

De experten hadden in totaal 43 ontmoetingen, waarbij ze langsgingen bij elke dienst urbanisme van alle negentien Brussels gemeenten. Ze hadden ook twee workshops met een vijftigtal deelnemers, onder wie architecten, promotoren, burgers of leden van stadsbewegingen.

Professionalisering

Daarbij zagen ze in elke laag problemen opduiken. De burger tast vaak al in het duister wanneer die bij de start de vergunning ofwel bij de gemeente ofwel bij het gewest moet aanvragen. Het kan allemaal professioneler, merken de experten op.

Nood aan extra personeelsleden op de diensten stedenbouw is er niet, maar er moeten manieren gevonden worden om hun werk makkelijker te maken en minder uitzonderingen te moeten nagaan. Een betere afstemming tussen gemeenten en het gewest is ook nodig. Zo staat in de audit dat de gewestelijke instantie urban.brussels meer naar een coachende rol moet evolueren.

"Intussen zal de managementcultuur aangepakt worden en is het de bedoeling dat urban.brussels meer tot een expertisecentrum uitgewerkt wordt", verzekert Smet.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Pascal Smet

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni