Beke: 'Veel minder niet-Brusselaars gevaccineerd in Brussel dan Maron beweert'

© Belgaimage
| Brussels minister Alain Maron (Ecolo), belast met Welzijn en Gezondheid en zijn Vlaamse collega Wouter Beke (CD&V.)

Waarom de vaccinaties in Brussel trager vooruit lijken te gaan dan in Vlaanderen, is onduidelijk. Volgens Brussels gezondheidsminister Alain Maron heeft Brussel veel mensen - het gaat volgens hem om 35.000 dosissen - uit Vlaanderen en Wallonië gevaccineerd, maar dat kan volgens zijn Vlaamse collega Wouter Beke geen excuus zijn. "We weten dat de vaccinatiebereidheid veel lager is dan in Vlaanderen."

Volgens de laatste cijfers van Sciensano hebben in ons land al 865.000 een eerste prik tegen het coronavirus gekregen, goed voor 9,4 procent van de volwassen bevolking. Maar de regionale verschillen lijken steeds groter te worden. Terwijl 6,1 procent van de Brusselse bevolking al een eerste vaccin heeft gekregen, gaat het in Vlaanderen om 10,1 procent.

Hoe het komt dat er verhoudingsgewijs minder Brusselaars gevaccineerd zijn dan Vlamingen, is onduidelijk. Zelf wijst minister Maron erop dat in Brussel niet alleen Brusselaars, maar ook Vlamingen en Walen gevaccineerd worden. Het gaat om mensen die in Brusselse zorgvoorzieningen werken, maar elders wonen. Die vaccinaties worden uiteindelijk opgenomen in de statistieken van het gewest waarin ze wonen.

"Met voorzichtigheid kunnen we zeggen dat er in Brussel al 35.000 dosissen zijn toegediend aan mensen die buiten Brussel wonen", zegt Marons woordvoerder Simon Vandamme. "Daarom vragen wij een aanpassing van de weergave van de vaccinatiecijfers. Die moeten volgens ons worden weergeven volgens de locatie waar het vaccin is toegediend."

Beke: 'Minder vaccinatiebereidheid in Brussel'

Dat Brussel ook mensen uit Vlaanderen en Wallonië vaccineert, kan volgens Marons collega in de Vlaamse regering Wouter Beke (CD&V) niet meer een argument zijn. Volgens de Vlaamse minister van Gezondheid zijn er veel minder niet-Brusselaars gevaccineerd in Brussel dan Maron zelf beweert.

"Het is gemakkelijk om het daarop te steken", zegt Carmen De Rudder, de woordvoerster van Beke. "Het gaat zeker niet om de grote massa mensen, wij hebben andere cijfers opgevangen. Het gaat volgens ons eerder om twee- tot drieduizend mensen. Maar al waren het er veertigduizend, dan nog komt Brussel niet aan gelijkaardige percentages. We weten dat de vaccinatiebereidheid in de sectoren die tot nu toe aan bod zijn gekomen veel lager is dan in Vlaanderen."

Precieze cijfers zijn er echter niet en de taskforce Vaccinatie beschikt niet over die gegevens. "Het klopt wel dat zorgverleners die in Brussel werken daar ook gevaccineerd worden, maar daarom niet in Brussel wonen. Mensen worden uitgenodigd op basis van riziv- of rijksregisternummer, de registratie van het vaccin gebeurt op basis van de naam", aldus woordvoerster van de taskforce Gudrun Briat.

Of dat de reden is waarom Brussel trager lijkt te vaccineren, kan ze niet zeggen. "Het gaat vaak om een momentopname. Tussen het zetten van het vaccin en de registratie zit er soms wat tijd, en dan zie je later grote inhaalbewegingen in de cijfers."

Oppositie eist transparantie

Ook volgens Brussels parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) kan de vaccinatie van niet-Brusselaars geen excuus meer zijn. "Op dit moment zouden we voorbij die fase moeten zijn, omdat we nu met de bredere bevolking begonnen zouden moeten zijn, al schijnt ook dat niet vlot te verlopen", aldus Verstraeten. Met fase 1B worden 65-plussers uitgenodigd, en zij worden gevaccineerd in het gewest waarin ze wonen.

Volgens Verstraeten is minister Maron onvoldoende transparant over de Brusselse vaccinatiecijfers."Ik kom al snel aan een twintigtal vragen over cijfers, waarop ik voor het overgrote deel nog geen antwoord op heb gekregen. Hoeveel mensen staan er op de reservelijst? Wat zijn de leverschema's? Hoeveel mensen zijn er al uitgenodigd? Hoe snel slagen we erin om de vaccins toe te dienen?", aldus Verstraeten.

"Om de situatie correct te kunnen inschatten en te zien waar het eventueel fout loopt, hebben we cijfers nodig. Ik zou graag een wekelijks becijferd rapport zien, zoals dat in Vlaanderen wel de gewoonte is bij uitleg over de vaccinatie", gaat Verstraeten verder. Ook fractieleider van MR in het Brussels Parlement Alexia Bertrand wil meer transparantie van Maron. "Niet alleen in Brussel, maar ook in Wallonië lijkt de vaccinatie trager vooruit te gaan", zegt Bertrand. "Hoe dat komt? Die vraag stellen we wekelijks, maar daar is heel weinig transparantie over."

Volgens zowel N-VA als MR ontwijkt bevoegd Maron vragen over vaccinatiecijfers in de tweewekelijkse commissie Gezondheid maar al te vaak. "In de plenaire dienen wij dan maar actualiteitsvragen in, om Maron te dwingen om antwoorden te geven. Als het moet, gaan we dat systematisch doen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?