Belaagde schepen wil nieuwe procedure om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten

Bekijk ook de afspeellijst: zaterdag 2 juli 2022
Updated: 02-06-2022 - 18:14

Een nieuwe procedure om klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag te behandelen, is nodig. Dat zegt schepen Sihame Haddioui (Ecolo) die woensdagavond op het Colignonplein in Schaarbeek enkele honderden activisten toesprak die haar steun betuigen vanwege haar klacht over seksueel grensoverschrijdende gedrag van collega-schepen Michel De Herde (Défi).

Honderden mensen verzamelden woensdag voor het gemeentehuis van Schaarbeek. Ze scanderen: ‘Michel Dehors’ en ‘Victime, on te croit’. De klacht van schepen Sihame Haddioui (Ecolo) over haar collega schepen Michel De Herde (Défi) kadert voor velen binnen een breder fenomeen. Op hun kartonnen bordjes staan verwijzingen naar #MeToo.

Kirsten Crick komt uit Schaarbeek en draagt zo’n bordje. ‘Sihame on te croit #metoopolitique’ staat erop. "Ik vind het ongelooflijk dat iemand die mogelijk slachtoffer is haar werk niet meer kan doen, terwijl de andere partij zonder problemen zijn werk kan voortzetten," stelt ze. Haddioui heeft inderdaad beslist niet meer naar het college te komen zo lang De Herde daar ook is.

Crick benadrukt bovendien het grote leeftijds- en reputatieverschil, typisch voor MeToo-getuigenissen waar het vaak woord tegen woord is. "We hebben het over een jonge geracialiseerde vrouw, bezig aan haar eerste mandaat, tegenover een politicus die een enorme bekendheid geniet en al een carrière van enkele decennia achter de rug heeft."

img20220601183402.jpg
© JP / BRUZZ
| Schepen Sihame Haddiou (Ecolo) staat de pers te woord, met op de achtergrond de activisten die haar steun betuigen.

Tijdens de gemeenteraad van 21 oktober 2021 zou De Herde seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt en zijn hand tussen haar dijen hebben gelegd. "In december heb ik de zaak voor het eerst gesignaleerd," zegt Haddioui tegen de betogers op het Colignonplein.

"Ik heb aan de burgemeester gevraagd of ik niet van plek mocht wisselen, zodat ik niet langer naast hem zou zitten. Daar heeft ze gehoor aan gegeven. In februari heb ik een formele klacht neergelegd bij de gemeente, maar toen kreeg ik te horen dat men niets kon doen behalve van plaats ruilen." Terwijl het onderzoek nog lopende is, vraagt Haddioui om een schorsing van De Herde. Daarnaast zou ze ook de interne klachtenprocedure willen aanpassen.

'Drempel individuele klachten te hoog'

"Het grote probleem voor werknemers is dat wie een klacht wil indienen tegen een collega of schepen, dit moet doen met voornaam en achternaam." Pas wanneer twee mensen een klacht neerleggen, zal een anonieme klacht worden behandeld. "De procedure is niet toegespitst op individuele gevallen," betreurt Haddioui.

"De burgemeester en de schepenen nemen het serieus, maar er is geen is geen geschikte procedure om het op te volgen. Laten we samen nadenken over het interne onderzoek bij de gemeente," stelt ze voor. "Want dat is nodig, misschien zijn er andere slachtoffers waar we geen weet van hebben."

Op de bordjes staan regelmatig verwijzingen naar #MeToo.

Daar heeft burgemeester Cécile Jodogne (Défi) wel oren naar. Terwijl de gemeenteraad van Schaarbeek de vooraf opgetelde agendapunten af probeert te werken en de leuzen van de activisten op het Colignonplein probeert te negeren, stuurt ze een persbericht uit waarin ze bevestigt dat ook zij geruchten heeft gehoord van klachten over dezelfde schepen.

"De gemeente onderzoekt welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen zodat mensen zich komen uitspreken die dat nu nog niet doen," zegt Jodogne, zonder daarbij uit te leggen op welke manier precies. "Op die manier kan de situatie worden beoordeeld, een passende follow-up krijgen en gericht actie worden ondernomen."

Cecile JODOGNE BRUZZ ACTUA 1662

'Hoe moeten we dit juridisch uitbouwen?'

Minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi) is titelvoerend burgemeester van Schaarbeek en dus ook aanwezig bij de gemeenteraad van Schaarbeek. Hij ziet geen mogelijkheden om De Herde tijdelijk te schorsen, zoals de betogers op het plein vragen.

"Zulke procedures bestaan niet in Wallonië, noch in Brussel en Vlaanderen. Daarbij moet je je ook de vraag stellen om welke klachten het gaat. Gaat het om gerechtelijke procedures of om klachten bij de politie? Als de klacht bij het parket ligt, wat is de mening van het parket? Al zou het parket een onderzoek starten, dan mag je niet op voorhand beslissen dat de vermeende dader ook schuldig is."

Ook de klachtenprocedure veranderen is niet zo eenvoudig volgens Clerfayt. "We geven veel gehoor aan klachten, of nu over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat of niet. We hebben een vertrouwenspersoon bij de gemeente, die de zaken volledig anoniem analyseert, waarna mogelijk een intern onderzoek volgt. We hebben dat anderhalf jaar geleden nog gedaan in een zaak van een directeur waarover veel klachten waren."

Dit gebeurt op basis van getuigenissen van meerdere mensen. Het is net dat element dat volgens Haddioui maakt dat de klachtenprocedure niet geschikt is voor klachten zoals die van haar. "Hoewel seksueel grensoverschrijdend gedrag systemisch is, gaat het toch vaak om individuele gevallen."

Intussen gaan er geruchten de ronde dat er nog slachtoffers zijn van grensoverschrijdend gedrag door Michel De Herde. Maar dat zijn volgens burgemeester Jodogne geruchten, want een andere officiële klacht over haar partijgenoot, heeft ze nog niet gekregen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?