Beroep tegen vervanging Hoge Ambtenaar afgewezen

© Belgaimage
| Alain Maron, Rudi Vervoort en Viviane Scholliers Ndaya, de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Viviane Scholliers Ndaya is na een negatieve evaluatie niet langer Hoge Ambtenaar, zeg maar de Brusselse provinciegouverneur. In de plaats komt Yves Bastaerts, die nu al adjunct-directeur is van Brussel Preventie en Veiligheid, dat ongeveer dezelfde taken uitvoert. Een vereenvoudiging dus, maar daar is niet iedereen blij mee.

Brussel is geen provincie en heeft dus geen gouverneur, althans niet meer sinds de zesde staatshervorming. Een deel van die federale bevoegdheden werd overgedragen aan de minister-president. Daartoe werd een gloednieuwe administratie ingericht: Brussel Preventie en Veiligheid.

Maar voor een ander deel, bijvoorbeeld de noodplannen coördineren, werd een nieuwe functie gecreëerd, die van Hoge Ambtenaar. Die werd ingevuld door Viviane Scholliers Ndaya, ex-kabinetsmedewerker van Joëlle Milquet (CDH).

Onlogisch

“Het was logisch geweest om álle federale bevoegdheden naar de minister-president over te dragen,” zegt ex-VGC-griffier Daniël Buyle, en kenner van het Brusselse institutionele kluwen. “Maar de politiek was daarover verdeeld. In Brussel zijn er immers burgemeesters die niet té veel macht aan de minister-president willen geven. Via de conferentie van Burgemeesters vormen zij bijvoorbeeld een de facto beslissingsorgaan, waar de minister-president buiten staat. Dus in plaats van de minister-president alle bevoegdheden van een gouverneur te geven, heeft men een parallelle functie gecreëerd.”

Die werd ingevuld door Viviane Scholliers Ndaya. Werd, want op 24 juni oordeelde de Brusselse regering, na een negatieve evaluatie, dat ze dat mandaat niet meer mag verlengen. Waarom zij negatief geëvalueerd werd, is niet duidelijk, zelf wil ze geen commentaar geven op de zaak. Dat ze in het begin van de coronacrisis haar chauffeur tot directeur logistiek benoemd had, kan daar dus iets mee te maken hebben, maar niet noodzakelijk.

Schollirs Ndaya krijgt geen ontslagvergoeding.

Beroep

Scholliers legde zich niet zomaar neer bij de zaak. Ze ging eerst intern in beroep tegen de negatieve evaluatie - tevergeefs. Vervolgens diende ze ook in kortgeding een beroep in bij de Raad van State. Ook die oordeelde op 1 juli in haar nadeel.

De functie van Hoge Ambtenaar wordt nu ingevuld door Yves Bastaerts. Die keuze is bijzonder want Yves Bastaerts is tegelijk adjunct-directeur bij het gewestelijke Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), een functie die hij aanhoudt. “Het is de enige mandataris die de functies van preventie en veiligheid beheert en die dus de noodzakelijke kwaliteiten heeft om de interim-functie uit te oefenen,” klinkt het op het kabinet van Vervoort.

De aanstelling is wel ad interim, hij mag maximaal twee maanden aanblijven, al is dat na goedkeuring van de regering eventueel verlengbaar. In de tussentijd gaat de regering op zoek naar een nieuwe Hoge Ambtenaar.

Verzet

Maar niet iedereen gaat akkoord met de aanstelling van Bastaerts als interim-Hoge Ambtenaar. In het Brussels parlement waren afgelopen week vragen over het dubbele petje dat Bastaerts draagt, onder meer door Vincent De Wolf (MR). “Het is niet fair. Iemand die onder toezicht werkt van minister-president Vervoort is nu ook Hoge Ambtenaar voor de federale overheid? Dat kan toch niet, dat zijn twee verschillende functies,” zegt De Wolf, die als burgemeester van Etterbeek ook voorzitter is van de conferentie van Burgemeesters.

Vincent De Wolf, MR-burgemeester van Etterbeek. Op de achtergrond Didier Gosuin (Défi), burgemeester van Oudergem

Ook Scholliers zelf had beroep aangetekend tegen de aanstelling van Bastaerts. Maar ook dat beroep werd in kortgeding verworpen. Volgens de Raad van State weliswaar omdat niet aan de (strikte) voorwaarden werd voldaan om het in kortgeding aan te pakken. Over de grond van zaak is nog geen uitspraak gedaan en kan nog een procedure worden aangespannen. Of Scholliers dit zal doen, is nog niet duidelijk.

Wet is wet

In de tussentijd zitten de twee ‘gouverneursfuncties’ nu de facto samen onder dezelfde instelling, die van Brussel Preventie en Veiligheid. Een vereenvoudiging dus. “Dat gaat al de goede richting uit,” zegt Daniël Buyle hierover.

Vincent De Wolf ziet dat anders. “Ik heb als burgemeester altijd een goede relatie gehad met mevrouw Scholliers, die dag en nacht voor ons klaar stond. Als men die functie van Hoge Ambtenaar nutteloos vindt, wat ik niet meen, dan moet men die federaal afschaffen. En niet nu zomaar iemand van het ene niveau ook voor het andere niveau aanstellen.”

Aanvulling: het mandaat van Yves Bastaerts geldt effectief voor twee maand, maar is verlengbaar na goedkeuring door de regering.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?