Bourgeois en Bellot blij dat Brussel blijft onderhandelen

Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) reageren positief op de beslissing van de Brusselse regering om verder mee te werken aan een structurele oplossing voor de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Bourgeois maakt zich wel zorgen over de rechtsonzekerheid die volgt uit het invoeren van de strengere geluidsnormen en het niet innen van de boetes.

De Brusselse regering besliste donderdag om de strengere geluidsnormen toe te passen na het aflopen van het tweede belangenconflict, vrijdagnacht. Omdat de inning van de boetes zelf anderhalf tot twee jaar in beslag kunnen nemen, is er tijd genoeg om een structurele oplossing uit te werken. "Brussel wil hier constructief aan meewerken", benadrukte minister-president Rudi Vervoort (PS).

'Pauzeknop ingedrukt'
Vlaams minister-president Geert Bourgeois liet vandaag in een korte mededeling weten dat 'de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingaat op zijn vraag om de pauzeknop in te drukken'. "Alleen zal het verbaliseren van bedrijven, maar het niet innen van de boetes tot rechtsonzekerheid leiden, en dat valt te betreuren", voegde hij eraan toe.

Volgens Bourgeois wordt met deze beslissing een kader gecreëerd om verder te praten, ook na afloop van het belangenconflict. "Het is zaak om samen aan een constructieve oplossing te werken. We roepen minister Bellot op om nu ook met voorstellen te komen", aldus de Vlaamse regeringsleider.

Voor federaal minister Bellot toont de Brusselse regering met haar beslissing de wil om verder te overleggen. "De onderhandelingsdynamiek kan worden voortgezet", stelt hij via zijn woordvoerder. Die wijst erop dat dit strookt met de oproep van minister Bellot woensdag in de overlegcommissie.

Drie werkgroepen
Er kan nu worden voortgewerkt in de verschillende werkgroepen rond specifieke thema's. Een eerste werkgroep buigt zich over het samenwerkingsakkoord dat tussen de betrokken overheden moet worden afgesloten.

In een tweede comité wordt de problematiek van het verlengen van de nacht van 6 naar 7 uur en de betrouwbaarheid van de geluidsmetingen onder de loep genomen, terwijl een laatste werkgroep zich zal buigen over de mogelijke gevolgen van de verschillende rechtszaken die op verschillende niveaus en door verschillende partijen, inclusief de Brusselse regering, werden ingespannen.

Brusselse geluidsnormen

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor veel onenigheid tussen de verschillende gewesten. Sinds begin 2017 wil het Brussels gewest haar strengere geluidsnormen laten gelden, maar Vlaanderen heeft daar intussen al twee belangenconflicten tegen ingediend.    
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Vliegwet: Minister Bellot wacht rapport af

mobiliteit 1518603126

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook