brussels_airport_lucht

Vliegtuiglawaai: meeste ernstige hinder in de rand

BVR
© BRUZZ
22/02/2017

Hoeveel mensen ondervinden hinder van overvliegende vliegtuigen? Het is een van de kernvragen in de discussie over de vluchtroutes. Door een wijziging in het baangebruik in april 2015 vliegen er nu meer vliegtuigen over de Vlaamse rand. Het aantal gehinderden steeg daar met 13.412, tot bijna 68.000 in totaal. Anderzijds daalde het aantal gehinderden in Brussel door die wijziging dan weer met 24.000.

In april 2015 was er een wijziging in het baangebruik met bijhorende wijzigingen in de vertrekroutes. Het ging om het grotendeels schrappen van de kanaalrouten en de ‘brede bocht naar links’, over Etterbeek en Elsene. Hierdoor zijn er meer vluchten over de noordelijke rand.

Daarnaast is er ook een stijging van het aantal vluchten vanop baan 19, die van Noord naar Zuid loopt. Met een korte bocht naar het Oosten kunnen vliegtuigen zo het Brussel Gewest ontwijken, waardoor ze over gemeenten als Sterrebeek en Wezenbeek-Oppem komen te vliegen.

Deze wijzigingen leidden tot een stijging van het aantal blootgestelde inwoners in Vlaanderen dat, gemeten over 24 uur, aan gemiddeld 55 db(A) of meer wordt blootgesteld. Dit is een internationaal erkende norm om de hinder van vliegtuigen met elkaar te vergelijken.

Volgens berekeningen van de UGent gaat het om 13.412 extra gehinderden in de (Vlaamse) rand. Dat brengt het totaal aantal gehinderden in Vlaanderen op 67.650.

Maar tegelijk daalt het totaal aantal blootgestelde inwoners in Brussel van 52.487 naar 28.425, een daling van iets meer dan 24.000 mensen. Over alle gewesten heen zakt het totaal aantal gehinderden hierdoor met tien procent, van 106.725 naar 96.075 personen.

Kortom: door de wijziging van de vluchtroutes in 2015 hebben nu meer Vlamingen dan Brusselaars last van lawaaihinder, maar is het totaal aantal gehinderden met tien procent gedaald.

Brusselse geluidsnormen

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor veel onenigheid tussen de verschillende gewesten. Sinds begin 2017 wil het Brussels gewest haar strengere geluidsnormen laten gelden, maar Vlaanderen heeft daar intussen al twee belangenconflicten tegen ingediend.    

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Brusselse geluidsnormen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni