Brussel neemt inburgering zelf in handen

Onthaalbureau_Inburgering_Brussel_4_cmyk.jpg
Inburgeringscursus
Inburgeringscursus
Updated: 16-12-2022 - 08:43

Er komt vanaf 2024 een nieuwe operator in Brussel, onder toezicht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die eigen Brusselse inburgeringscursussen zal aanbieden. Dat staat in een voorontwerp van ordonnantie dat vandaag door de Brusselse regering is goedgekeurd. De N-VA reageert verbolgen "Dit is in strijd met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel."

Meerderjarige nieuwkomers die van buiten de Europese Unie komen, zijn sinds enkele jaren verplicht in Brussel om een inburgeringscursus te volgen. Die cursussen worden vandaag georganiseerd door het Brussels onthaalbureau nieuwkomers (BON, Vlaanderen) enerzijds en de Franstalige onthaalbureaus (BAPA's, Cocof) anderzijds.

De Brusselse regering wil nu, op initiatief van minister Alain Maron (Ecolo), die inburgering zelf in handen nemen.

In de toekomst zullen er, zo blijkt uit het voorontwerp van ordonnantie, inburgeringscursussen georganiseerd worden onder toezicht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De nieuwkomers zullen er kunnen kiezen tussen een Franstalig of een Nederlandstalig parcours. De onthaalbureaus van de Cocof zullen worden opgeslorpt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De GGC is in discussie met Vlaanderen om de uitrol zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het Brussels onthaalbureau nieuwkomers (Vlaanderen) kan gewoon blijven bestaan, naast het Brussels initiatief.

Gratis cursussen

De Brusselse cursussen zullen gratis zijn en er komen inburgeringstrajecten op maat van de nieuwkomers. Er komt ook een organisme dat de inburgering in de hoofdstad zal beoordelen.

Het Brussels inburgeringsparcours zal uit drie onderdelen bestaan: een onthaalmodule met informatie, taallessen Nederlands en Frans, en een cursus burgerschapsvorming, waar de nieuwkomer informatie krijgt over, onder andere, het functioneren van de publieke instellingen en de sleutelwaarden van een democratie.

De taallessen zullen wel door huidige organisaties gegeven worden, die dus afhangen van Vlaamse gemeenschap of Cocof.

Het voorontwerp van ordonnantie is vandaag in eerste lezing goedgekeurd, en zal later, na adviezen van de Raad van State en sociale partners, in het parlement worden besproken.

'Poging om Vlaamse gemeenschap op te doeken'

De plannen van Maron worden slecht onthaald bij N-VA. "Dit is een inbreuk op het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel," zegt Vlaams parlementslid Annabel Tavernier. "Daarin staat zwart op wit geschreven dat de GGC enkel eigen inburgeringstrajecten kan aanbieden na overleg met en notificatie aan de Gemeenschappen. De Vlaamse gemeenschap werd hiervan helemaal niet ingelicht. Er staat bovendien nergens iets in over een overheveling van bestaande bureaus van de COCOF naar de GGC."

Tavernier vermoedt dat er andere bedoelingen achter zitten. "Ik zie in deze operatie niets anders dan een poging om finaal de aanwezigheid van de Gemeenschappen, en dan met name ook de Vlaamse Gemeenschap, in Brussel op te doeken.”

Het Vlaams parlementslid had eerder deze week Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) ondervraagd over de plannen van minister Alain Maron. Somers bevestigde dat de Vlaamse inburgeringstrajecten in Brussel, zo'n 4.000 per jaar, niet onder druk staan. "Het is aan de minister om hier waakzaam over te blijven," aldus nog Tavernier.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?