Mathias Vanden Borre 4 N-VA installatie Brussels Parlement

| Mathias Vanden Borre

Brussel-Stad verwerpt motie over taalwetgeving bij aanwervingen

KH
© BRUZZ
20/09/2021

De Brusselse gemeenteraad heeft een N-VA-motie verworpen over het naleven van de taalwetgeving in Brussel-Stad bij de aanwervingen van gemeentepersoneel. Enkel indiener Mathias Vanden Borre (N-VA) stemde voor.

De motie riep het stadsbestuur op om voortaan de wetgeving op de bestuurstaalwetgeving te respecteren. Het jaarlijkse rapport van de vicegouverneur toont dat Brussel-Stad (net als de andere gemeenten in het gewest) dat niet doet. Terwijl elk personeelslid tweetalig moet zijn volgens die wet, is dat in de praktijk slechts het geval bij een op de vijf werknemers van lokale besturen in het hele gewest.

De motie van Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt ook om een plan dat tot de feitelijke tweetaligheid moet leiden bij het stadsbestuur, door ambtenaren aan te moedigen en desnoods te verplichten om taalcursussen Nederlands (of Frans) te volgen. Benoemingen van mensen die niet aan de voorwaarden voldoen mogen volgens de motie niet meer kunnen.

Meer leerkrachten nodig

Burgemeester Philippe Close (PS) zei in een reactie dat hij wel degelijk veel belang hecht aan de plaats van het Nederlands binnen zijn administratie.

Schepen van Nederlandstalig onderwijs Ans Persoons (One.brussels/Vooruit) benadrukte dat het aan Vlaanderen en minister Ben Weyts (N-VA) is om genoeg Nederlandstalige leerkrachten te voorzien voor de Nederlandstalige scholen, waarvan het aantal leerlingen blijft groeien in het gewest. Het lerarentekort is traditioneel groot in Brussel, maar dit jaar is de situatie nog erger dan gewoonlijk.

PTB vond dat N-VA enkel een probleem benoemt zonder oplossingen voor te stellen. "U wil gewoon mensen ontslaan", zei raadslid Bruno Bauwens.

Uiteindelijk stemden 30 gemeenteraadsleden tegen de motie en onthielden 11 raadsleden zich. Enkel indiener Vanden Borre stemde voor.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni