Belga

| Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS).

535 eigenaars geschrapt van wachtlijst sociale woningen

© Belga - BRUZZ
18/05/2024

535 kandidaten op de wachtlijst voor sociale woningen in Brussel werden vorig jaar van de lijst geschrapt wegens het schenden van de voorwaarde rond het hebben van eigendom. Dat blijkt uit een antwoord van de Brusselse staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou (PS), op een schriftelijke vraag van parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).

Om dezelfde reden werden begin dit jaar 24 kandidaten van de lijst geschrapt.

Wat betref de lopende huurovereenkomsten, werden er tussen 2023 en 2024 in drie van de zestien sociale woningmaatschappijen huurcontracten verbroken wegens het hebben van eigendom. Daardoor kwamen in totaal zes sociale woningen vrij. Middelen werden wel niet teruggevorderd, omdat de opzegging van het huurcontract al als sanctie werd toegepast.

Erewoord

Vanden Borre vroeg daarnaast met welke Europese landen gegevens over onroerende goederen werd uitgewisseld. Ben Hamou gaf daarop aan dat eigenaars hun eigendommen in het buitenland steeds moeten aangeven.

“Bovendien wordt, op vlak van sociale huisvesting, aan kandidaat-huurders gevraagd om bij hun inschrijving op erewoord te verklaren dat ze geen vastgoedeigenaar zijn”, klinkt het bij de staatssecretaris.

Contacten met landen die buiten de EU vallen, worden gelegd door de Federale Belastingsadministratie. De sociale woningmaatschappijen hebben daarbij elektronische toegang tot de gegevens rond vastgoedeigendommen van huurders en kandidaat-huurders. “Er wordt dus nagegaan of de verklaring van de huurder klopt, en of de kandidaat-huurder geen eigenaar is wanneer een woning wordt toegewezen.”

Buitenlandse eigendommen

De uitwisseling van die gegevens met niet-Europese landen is wel onderworpen aan samenwerkingsovereenkomsten die op federaal niveau moeten worden afgesloten

Voor Vanden Borre blijven die controlemechanismes evenwel onvoldoende. Zo wijst hij erop dat de Vlaamse overheid sinds maart 2021 controles op de eigendommen van sociale huurders in het buitenland faciliteert met behulp van een onderzoeksbureau.

De ongeveer duizend eigendomsonderzoeken die tot nu toe door Vlaanderen werden uitgevoerd, zou ongeveer in de helft van de gevallen eigendommen in het buitenland aan het licht gebracht hebben.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni