23 juni 2023. Groepsfoto van de Brusselse regering na de eedaflegging van Ans Persoons als opvolgster van Pascal Smet
© Brugov | De volgende Brusselse regering zal op zoek moeten naar 1 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten

Brussel stevent af op recordschuld van 17 miljard euro in 2028

Steven Van Garsse
07/07/2023

Zonder structurele ingrepen stevent het Brussels Gewest af op een schuld van 17 miljard euro, blijkt uit een nieuwe studie. Dat legt een hypotheek op het toekomstig beleid in Brussel.

De cijfers staan in een nieuw rapport van de CERPE (Universiteit van Namen). Die heeft een tool ontwikkeld om de begroting van het Brussels Gewest te analyseren. Zo kan die geregeld een update krijgen.

De begrotingsspecialisten gaan uit van ongewijzigd beleid, maar houden wel rekening met mogelijke mee- of tegenvallers, en reeds aangekondigde beleidskeuzes. Aangekondigde besparingen die vaag zijn, rekent de studie niet mee.

Inkomsten stijgen

Eerst het goede nieuws. De inkomsten zullen tussen nu en 2028 stijgen, zo berekende de CERPE, terwijl de uitgaven, bij ongewijzigd beleid, lichtjes dalen. Dat geeft wat extra ademruimte.

Alleen volstaat dat helemaal niet om de kloof tussen inkomsten en uitgaven te dichten. Er wordt al enkele jaren tussen de één en het anderhalf miljard meer uitgegeven dan er inkomsten zijn. En ook in 2028 blijft volgens de studie het jaarlijks begrotingstekort op ongeveer 1 miljard euro hangen, op 6 miljard inkomsten.

Bovendien worden de begrotingsinspanningen deels teniet gedaan door de stijgende rentelast. Die gaat van 250 miljoen euro in 2023 naar 440 miljoen euro in 2028.

17 miljard

Door de jaarlijkse begrotingstekorten zwelt de schuldenberg verder aan. Bedraagt die dit jaar 10 miljard euro, dan zal die, bij ongewijzigd beleid, naar 17 miljard euro gaan. Dat is 286 procent van de jaarlijkse inkomsten, en gaat richting de 300 procent (zie grafiek).

Parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) heeft al gereageerd op de studie. “Een ongebreidelde uitgavendrift, een gebrek aan besparingen en een schuldenlast die hoger is dan ooit tevoren. Dat is de erfenis van Sven Gatz en 24 jaar Open VLD-begrotingsbeleid,” zo zegt ze op Twitter.

De slechte vooruitzichten zullen naar alle verwachtingen zwaar wegen op de volgende regeringsvorming. Om het tij te keren zal de regering vanaf 2024 op zoek moeten naar extra inkomsten of fors gaan bezuinigen.

De Brusselse schuldgraad tussen 2007 en 2028 en de vooruitzichten
© Le Centre de Recherches en Économie Régionale et Politique Économique (CERPE) | De verhouding tussen de directe schuld en de inkomsten (schuldgraad) tussen 2007 en 2023 en de vooruitzichten tot 2028 door de Universiteit van Namen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie