Brussels minister-president Rudi Vervoort op de persconferentie na het overlegcomité van 24 maart 2021 waar opnieuw beslist werd tot strengere coronamaatregelen

| Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) (archiefbeeld).

Brussels Gewest investeert 350 miljoen in renovatiestrategie 'Renolution'

JP
© BRUZZ
22/04/2021

Het Brussels Gewest maakt 350 miljoen euro vrij voor haar renovatiestrategie. Onder de naam ‘Renolution’ moeten gebouwen – van privéwoningen tot opleidingspanden of bedrijven – energiezuiniger worden. Zo wil het Gewest haar klimaatdoelstellingen verwezenlijken én werkgelegenheid creëren.

Het gaat om een privaat-publieke samenwerking die donderdag werd voorgesteld door minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Energie Alain Maron (Ecolo), minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt (Défi), staatssecretaris van Erfgoed Pascal Smet (one.brussels) en partners als de Confederatie Bouw en de ABVV.

Helft uitstoot van gebouwen

Het Brussels Gewest wil tegen tegen 2050 koolstofneutraal zijn, zo staat ook in het Energie- en Klimaatplan. Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasuitstoot is afkomstig van het energieverbruik van gebouwen, klinkt het in het persbericht van het kabinet van Vervoort.

Het renovatieplan ‘Renolution’ streeft naar een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kilowatt per vierkante meter per jaar voor Brusselse woningen. Voor niet-residentiële gebouwen wil het Gewest naar energieneutraliteit gaan in 2050. Dat komt neer op een gebruik dat drie of vier keer lager is dan de huidige situatie.

isolatie

| Slechte isolatie is een grote bron van vervuiling.

Renovatieverplichtingen

Het Brussels Gewest komt daarom tegen 2030 met renovatieverplichtingen. Het Gewest bundelt daartoe de krachten met de bouwsector, de financiële sector, de verenigingssector en de sociale partners. Er komen steun- en begeleidingsmaatregelen voor eigenaren, zodat renovatiekandidaten kunnen anticiperen. Er zal daarbij rekening worden gehouden met stijgende vastgoedprijzen en het inkomen en het vermogen van huishoudens zal in aanmerking worden genomen, zowel wat de toegekende premies als de werken betreft.

"De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling vormt de kern van de Renolutie-ambitie," vertelt minister-president Vervoort. "Ze mag niemand in de kou laten staan en zal daarom vergezeld gaan van nauwkeurig afgestemde maatregelen. Zo bereiken we de doelstellingen - een verhoging van de woonkwaliteit en de verlaging van de energierekeningen van gezinnen - zonder de vastgoedprijzen de hoogte in te jagen. Dat is een prioriteit voor de regering."

Premies en werkgelegenheid

Het Gewest wil bovendien de toegang tot premies vereenvoudingen. De minister-president en de minister van Energie werken daarom tegen 2022 aan een systeem van waaruit de premies voor woningrenovatie, gevelverfraaiing en de energiepremies gemakkelijk toegankelijk zijn.

De renovatieverplichting en de ondersteunende maatregelen moeten de vraag naar renovatiewerken doen toenemen en extra werkgelegenheid creëren. Volgens een studie van Leefmilieu Brussel zou dat ongeveer 8.000 jobs voor Brusselaars moeten opleveren. De regering zal blijven investeren in de opleiding van de Brusselaars in de renovatieberoepen. Construcity.Brussels, de opleidings- en tewerkstellingspool voor de bouwsector, zal nog vóór de zomer officieel worden opgericht.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni