Februari 2023: een statig herenhuis te koop uit de portefeuille van immobiliënkantoor Victoire, in de Lesbroussartstraat in Elsene

| Opcentiemen die variëren naar gelang de wijk of de grootte van de woning. Brusselse regering wil dit in de toekomst mogelijk maken.

Brusselse gemeenten mogen onroerende voorheffing variëren naargelang wijk

Steven Van Garsse
© BRUZZ
21/03/2023

In de toekomst zullen de opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen variëren naargelang de buurt, het type woning of het bedrijf. Dat heeft minister Bernard Clerfayt (Défi) geantwoord op een vraag van parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). Vandaag zijn die vastgoedbelastingen op het hele gemeentelijke grondgebied gelijk.

Corona, de energiecrisis, de inflatie en de stijgende kosten van bouwmaterialen hakken er ook bij de Brusselse gemeenten diep in. De Conferentie van Burgemeesters heeft een tijd geleden een werkgroep opgericht om te bekijken hoe er financiële ademruimte kan komen voor de lokale besturen.

Er liggen verschillende pistes op tafel, zoals betere samenwerking tussen de gemeenten, efficiëntiewinsten tussen OCMW en gemeentebestuur en gezamenlijk beheer van zwembaden. Maar er is ook een piste die gevolgen kan hebben voor de belastingbetaler. De gemeenten halen hiervoor hun mosterd bij Vlaanderen.

Daar kunnen lokale besturen, sinds het aanslagjaar 2019, de opcentiemen op de onroerende voorheffing (een vastgoedbelasting) differentiëren binnen het eigen grondgebied. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de heropleving van een bepaalde buurt stimuleren (door de tarieven er te verlagen), handelszaken proberen aantrekken (met lagere opcentiemen) of bescheiden woningen minder hard belasten.

Gemeentewet

Minister Bernard Clerfayt – bevoegd voor de lokale besturen in Brussel – wil nu met een wijziging van de gemeentewet de Brusselse gemeenten dezelfde mogelijkheid bieden.

Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken, op een vraag van parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). "Ik zal deze ontwerpordonnantie samen met mijn collega Sven Gatz (Open VLD) binnenkort naar de regering brengen," aldus Clerfayt.

'Middenklasse wordt geviseerd'

Hoe de lokale besturen de differentiëring zullen invullen, en of ze dat ook van plan zijn, is nog niet bekend. Vanden Borre gaf wel al een schot voor de boeg. Hij vreest namelijk dat de lokale besturen de middenklasse wel eens zouden kunnen viseren om meer geld in het laatje te krijgen.

"Differentiëring van de opcentiemen is interessant maar er zijn ook wel valkuilen aan dit voorstel," zo zei hij. "Bepaalde (politieke) meerderheden gaan vandaag helaas zeer selectief om met belastingen, en vissen altijd in dezelfde vijver. Helaas wordt die vijver in Brussel steeds kleiner. Voorzichtigheid is dus geboden.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni