Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

| Bernard Clerfayt (Défi), minister van Plaatselijke Besturen.

Brusselse regering legt gemeenten regels over transparantie en ethiek op

© Belga - BRUZZ
18/06/2023

Brusselse gemeenten moeten voortaan bij de start van de legislatuur vastleggen op hoeveel personeelsleden de burgemeesters en schepenen een beroep kunnen doen en hoeveel ze mogen verdienen. Dat staat in een ontwerp van ordonnantie, dat vrijdag groen licht heeft gekregen van de Brusselse ministerraad.

De wettekst slaat specifiek op goed gedrag en transparantie. "Het vertrouwen van de burgers terugwinnen betekent ook transparantie en beter bestuur. Politici kunnen zich niet langer gedragen alsof ze boven de regels staan. Ze zijn gekozen vertegenwoordigers van het volk en moeten zich als zodanig voorbeeldig gedragen", motiveert minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt de beslissing.

Zo legt de ordonnantie minimumregels vast voor de aanwerving en het statuut van het personeel van de kabinetten van burgemeesters en schepenen. Bij het begin van elke legislatuur zal de gemeenteraad daarover knopen moeten doorhakken. Die moet deontologische en ethische regels vastleggen, die tevens gelden voor het college van burgemeester en schepenen. Het ontwerp laat ook ruimte voor een ethische commissie.

Tot slot verduidelijkt de ordonnantie de regels met betrekking tot het tuchtstatuut van de lokale mandatarissen. Zo heeft het begrip 'grove nalatigheid' betrekking op handelingen die verband houden met de uitoefening van de functie. Het begrip 'kennelijk wangedrag' slaat op ernstige feiten die verband houden met het privéleven. Kennelijk wangedrag kan niet gebaseerd zijn op beweringen, zonder bewijs of convergentie van talrijke getuigenissen, als het moet leiden tot een tuchtonderzoek en een sanctie. Een gerechtelijke veroordeling bij een definitieve uitspraak is dan weer wel een goede illustratie van het kennelijk karakter van de vermeende feiten.

De nieuwe regels komen er onder meer in de nasleep van de zaak rond schepen Michel De Herde in Schaarbeek. Toen de partijgenoot van Clerfayt beschuldigd werd van ongepast gedrag tegenover een medeschepen, bleek dat er amper regelgeving was om in te grijpen in zo'n geval.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni