| Schepen Sihame Haddioui leest haar getuigenis voor over haar ervaring met schepen Michel De Herde.

#MeToo verdeelt Brusselse meerderheid

Steven Van Garsse
© BRUZZ
14/03/2023

Een debat in het parlement over grensoverschrijdend gedrag in de politiek leidde tot harde taal tussen de meerderheidpartijen. Ecolo en Groen willen maatregelen om paal en perk te stellen aan #MeToo in de politiek, maar de parlementsleden van Défi en PS zien daar geen heil in. Ook minister-president Rudi Vervoort (PS) is niet geneigd om initiatieven te nemen. “De huidige wetgeving volstaat.”

Aanleiding voor het woelige debat in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement is het aanslepend #MeToo-verhaal in de gemeente Schaarbeek, dat intussen strafrechtelijke repercussies heeft gekregen.

Schepen Michel De Herde (Défi) is in staat van beschuldiging gesteld voor verkrachting van een minderjarige jonger dan zestien en een minderjarige ouder dan zestien. Er is ook de klacht van schepen Sihame Haddioui (Ecolo) voor grensoverschrijdend gedrag en er zouden beelden van kindermisbruik gevonden zijn op zijn computer. De Herde ontkent alles.

Voor de gemeentepolitiek is het een netelige kwestie, want De Herde kan onmogelijk geschorst worden als schepen. Hij kan wettelijk gewoon blijven zitten, wordt ook doorbetaald, kan naar de collegezittingen komen, al heeft hij geen bevoegdheden meer.

Voor parlementslid Lotte Stoops (Groen) kan de zaak niet ernstig genoeg genomen worden. “Na de #MeToo in de filmwereld, in de sport en in de academische wereld is het tijd voor een bewustmaking van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de politiek,” zei ze.

Motie van wantrouwen

Ze vroeg aan minister-president Rudi Vervoort (PS) of de regering maatregelen zal nemen om hier paal en perk aan te stellen. Zoals het oprichten van onafhankelijk orgaan voor grensoverschrijdend gedrag in de (gemeente-)politiek, een gedragscode voor mandatarissen en een wijziging van de gemeentewet, die het mogelijk moet maken om schepenen of burgemeesters die in staat van beschuldiging worden gesteld makkelijker te schorsen of af te zetten.

Vandaag staan hierover twee artikels in de gemeentewet (artikel 83 en 84), waarbij de regering een schepen kan schorsen of afzetten voor ‘kennelijk wangedrag’, maar die artikels zijn zo verouderd, dat ze niet toepasbaar zijn, zo liet minister-president Rudi Vervoort in een eerder antwoord al verstaan.

Na de interventie van Lotte Stoops kwamen Leila Lahssaini (PTB), Ahmed Mouhssin (Ecolo), Hicham Talhi (Ecolo) en Els Rochette (One.Brussels-Vooruit) aan het woord om de voorstellen van Stoops kracht bij te zetten. Ook zij vragen maatregelen om de slachtoffers van #MeToo in de politiek beter te beschermen, met het volle respect voor het vermoeden van onschuld van de vermeende daders.

Ecolo stelt voor om in de gemeentewet een motie van wantrouwen te voorzien voor schepenen die in opspraak komen en hierdoor de sereniteit van het gemeentebestuur aantasten.

Rillingen

Maar dat is niet naar de zin van PS en Défi. Die haalden keihard uit naar Groen, Ecolo en PTB omdat die de affaire De Herde zouden instrumentaliseren voor politiek gewin.

“Ik krijg rillingen als ik dit hoor,” zei Marc-Jean Ghyssels (PS). “Rillingen over het functioneren van onze rechtssysteem. Voor mij staat het vermoeden van onschuld voorop. Ik hoor van mijn collega dat als men drie keer van iets beschuldigd is, men ook schuldig is. Dat als het parket iets communiceert, dat dit ook meteen de juridische waarheid is. Zo werkt het niet.”

“We zijn hier niet in China waar de grote leider beslist en vervolgens het hoofd wordt afgehakt,” haalde hij nog uit naar het PTB-parlementslid.

Voor Marc-Jean Ghyssels volstaat het afnemen van de bevoegdheden van een schepen als bewarende maatregel. Hij verzet zich tegen de mogelijkheid van een motie van wantrouwen door de gemeenteraad ten aanzien van het schepencollege, omdat dit de stabiliteit van het gemeentebestuur in gevaar kan brengen. Hij verwijst daarbij naar Wallonië en Vlaanderen, waar moties van wantrouwen vrij recent zijn ingevoerd, maar waar gemeentelijke meerderheden in het midden van de bestuursperiode volledig zijn omgegooid.

Ook Défi-parlementslid Emmanuel De Bock benadrukt heel hard de scheiding der machten. Volgens hem zijn er in het verleden voldoende voorbeelden van mensen die vals beschuldigd zijn en die achteraf door het gerecht zijn vrijgesproken. “En hier kwam de (eerste) beschuldiging dan nog eens van een Ecolo-schepen,” voegde hij daar aan toe.

Feministische strijd

Lotte Stoops repliceerde dat haar voorstellen van structurele aard zijn, dat ze bedoeld zijn om van politiek een veilige plek te maken voor vrouwen. “Er zijn nu inderdaad de helft vrouwen in het parlement, maar we weten ook dat ze minder het woord krijgen.”

Ook Lahssaini verwijst naar de feministische strijd. “Dat er een onderscheid is in #MeToo tussen het juridische verhaal, waar het vermoeden van onschuld voorop staat, en het politieke? Dat debat zijn we allang voorbij. Het gaat erover dat sommigen op hun plaats blijven zitten, terwijl slachtoffers niet gehoord worden.”

Ook kwam minister-president Rudi Vervoort (PS) aan het woord. Hij zei, mede in naam van bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi), dat het niet aan het parlement is om suggesties te doen aan de regering of om vragen te stellen over haar intenties, maar hij antwoordde wel. Veel lijkt er niet in de pipeline te zitten.

“De regering heeft de oprichting van een orgaan voor ongewenst gedrag niet op haar agenda gezet.” Hij verwees naar het artikel 83 en 84 van de gemeentewet dat voorziet in afzetting of schorsing van een schepen bij ‘kennelijk wangedrag’ (maar voegde hier deze keer niet aan toe dat het nauwelijks toepasbaar is, SVG). De regering kan dus in principe wel tussenkomen, maar het zou, zo zei hij, vanuit democratisch oogpunt, geen goed idee zijn om aan het parlement de mogelijkheid te geven om sancties op te leggen aan gemeentelijke mandatarissen voor grensoverschrijdend gedrag.

Ook een gedragscode voor mandatarissen staat niet op de agenda van de Brusselse regering. “Ik zie de toegevoegde waarde niet om principes in herinnering te brengen die vandaag voor iedereen gelden,” zei Vervoort.

Ook over een wijziging van de gemeentewet om schepenen te kunnen sanctioneren kon Vervoort niet veel zeggen. Een maand geleden kondigde hij 'eerstdaags' een hervorming van die gemeentewet aan, maar er ligt nog geen voorstel op tafel van de regering, zo zei hij.

Bij Ecolo en Groen beraden ze zich nu over verdere parlementaire initiatieven voor de strijd tegen #MeToo in de politiek. "Dit is geen eindpunt," aldus Lotte Stoops.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek, Samenleving, Lotte Stoops, Emmanuel De Bock, Marc-Jean Ghyssels, minister-president Rudi Vervoort, Me Too, Leila Lahssaini, Michel De Herde, Sihame Haddioui, Els Rochette, Hicham Talhi, Ahmed Mouhssin

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni