Toeristen op de Grote Markt

| Toeristen op de Grote Markt.

Brusselse regering legt ongeregeld aanbod toeristische verblijven aan banden

© Belga
28/09/2023
Updated: 28/09/2023 14.09u

De Brusselse regering heeft donderdag een ontwerpordonnantie definitief goedgekeurd die moet voorkomen dat de woonfunctie in de hoofdstad concurrentie moet aangaan met een ongeregeld aanbod van toeristische bedrijven, zoals Airbnb. De tekst wordt eerstdaags doorgestuurd naar het Brussels Parlement, kondigt minister-president Rudi Vervoort (PS) aan.

De ordonnantie over het toeristische verblijf wil zowel toeristische verblijven in alle veiligheid mogelijk maken als de negatieve gevolgen van deze economische activiteit beperken.

Wat verandert?

De voorafgaandelijke registratie van een toeristisch verblijf blijft behouden. Door de toeristische verblijfsactiviteit te reglementeren, worden de gevolgen beperkt tot het feit dat woningen via bijvoorbeeld Airbnb tijdelijk of permanent uit de verhuurmarkt voor woondoeleinden worden onttrokken.

Procedures worden gestandardiseerd en vereenvoudigd om ongelijke behandeling te voorkomen en meer transparantie te creëren.

Door vooraf een aantal elementen te controleren wordt voorkomen dat nieuwe uitbaters investeringen doen die achteraf nodeloos blijken omdat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). Tegelijk krijgen gebruikers een betere bescherming op het vlak van (brand)veiligheid.

De levenskwaliteit van de bewoners en omwonenden wordt ook beter beschermd omdat nagegaan wordt of de (Airbnb-)activiteit verenigbaar is met de locatie.

De aangepaste procedures moeten beter rekening houden met verschillende situaties. Zo wordt het verkrijgen van de instemming van de mede-eigendom versoepeld.

Brandveiligheid

Het systeem van de brandveiligheidsattesten - die 8 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar nu - werd afgestemd op de regeling die bestaat voor rusthuizen. Daardoor kunnen afwijkingen aangevraagd worden, zonder eerst in beroep te moeten gaan tegen een weigeringsbeslissing van de burgemeester. Daarnaast wordt een tijdelijk brandveiligheidsattest ingevoerd, zodat de activiteiten kunnen opgestart worden in afwachting van kleine werken om het pand aan de normen te laten voldoen.

Om de brandweer te ontlasten kan de Brusselse regering instellingen erkennen die vereenvoudigde controleattesten kunnen uitreiken.

Tegenover deze versoepelingen staan strengere sancties die verschillen naargelang de ernst van de tekorten of overtredingen om ervoor te zorgen dat de procedures worden nageleefd.

'Evenwicht tussen economie en huisvesting'

Voor minister-president Vervoort, ook bevoegd voor Toerisme en het Imago van Brussel, brengt de toekomstige ordonnantie een evenwicht tussen de economische activiteit en de bescherming van de gewone huisvesting in het Brussels Gewest.

"Ze versoepelt en verbetert ook heel wat aspecten van de bestaande wetgeving en draagt bij tot de verwezenlijking van een aantal doelstellingen die voor ons vooropstonden zoals de bescherming van de afnemers (veiligheid), de vrijwaring van de levenskwaliteit van de bewoners, het respect voor het imago van Brussel, de regulering van de concurrentie in de sector, maar evenzeer de bescherming van toekomstige exploitanten", aldus nog de regeringsleider.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni