Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

| Nawal Ben Hamou (PS) voert een algemeen wintermoratorium in.

Brusselse regering maakt uithuiszettingen moeilijker

© Belga
17/03/2023

De Brusselse regering heeft vrijdag de hervorming van de uithuiszettingsprocedure in derde en laatste lezing goedgekeurd. Dat meldt staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS). Centraal in de hervorming staat een aangepaste procedure om zoveel mogelijk uithuiszettingen te vermijden, een algemeen wintermoratorium en een fonds om huurachterstanden te dekken.

"Vandaag krijgen per dag 11 Brusselse gezinnen een uithuiszettingsbevel. De ongeziene hervorming en de structurele invoering van een algemeen wintermoratorium zorgen ervoor dat het Brussels Gewest een voorloper wordt op het vlak van het recht op huisvesting", zegt Nawal Ben Hamou. De gerechtelijke uithuiszettingsprocedure wordt opgenomen in de Brusselse Huisvestingscode.

De voorwaarden worden herzien en termijnen tussen de verschillende stappen verlengd, zodat de huurder beter geïnformeerd wordt, en het OCMW proactief kan optreden.

Voorts komt er een algemeen moratorium van 1 november tot 15 maart voor alle woningen van het Gewest. "Deze beslissing komt tegemoet aan de absolute noodzaak om tijdens de winterperiode huisvesting voor iedereen te waarborgen en de meest kwetsbare huurders te beschermen, die door een eventuele uithuiszettingsmaatregel in grote moeilijkheden zouden kunnen komen", verduidelijkt de staatssecretaris.

Indien de huurder tijdens de moratoriumperiode zijn huur niet betaalt, kan de verhuurder zich wenden tot het Solidariteitsfonds om zich te laten vergoeden. Dit Fonds zal worden gespijsd door boetes die worden opgelegd aan eigenaars van ongezonde gebouwen en aan daders van discriminatie op de woningmarkt, en door administratiekosten.

Perspective.brussels zal een monitoring van de uithuiszettingen uitvoeren om de problematiek cijfermatig in kaart te brengen en doeltreffender aan te pakken. Dat gebeurt op basis van de uitgesproken vonnissen tot uithuiszetting, die de griffies van de Brusselse vredegerechten zullen meedelen. Deze monitoring wordt elk jaar op de website van perspective.brussels gepubliceerd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni