Brusselse regering op zoek naar 120 à 130 miljoen euro aan besparingen

© PhotoNews
| Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën en Begroting.

De Brusselse regering gaat donderdag en vrijdag in begrotingsconclaaf. Daarbij gaat ze op zoek naar 120 à 130 miljoen euro aan besparingen, zegt begrotingsminister Sven Gatz (Open VLD).

Sven Gatz (Open VLD) is gelukkig dat kredietbeoordelaar Standard and Poor's (S&P) vrijdag de financiële rating van het Brussels Gewest heeft behouden. Wel werd de outlook van 'stabiel' naar 'negatief' bijgesteld, "wat betekent dat we dichter in de gevarenzone komen". Maar de minister benadrukt dat S&P zijn waardering uitspreekt over het Brussels schuldbeleid.

Voor 2023 ziet minister Gatz de inkomsten uit de Bijzondere FinancieringsWet als vrij behoorlijk, terwijl de personenbelastingen en de eigen gewestelijke belastingen - schenkings- en registratierechten - stijgen. Negatief zijn dan weer de extra uitgaven door de indexeringen zowel van de personeelslonen als van de subsidies, en door het sectoraal akkoord.

De begrotingsonderhandelingen starten met een kader van 120 tot 130 miljoen euro besparingen. De helft of 60 miljoen euro wordt gerealiseerd via OptIris, het plan om bepaalde boekhouddiensten te centraliseren binnen het kabinet van Begroting. De andere helft zal rond de onderhandelingstafel moeten gevonden worden.

Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre bepaalde investeringen kunnen vertraagd worden. Volgens Gatz is dat nu moeilijker dan vorig jaar omdat heel wat van de investeringen opgestart zijn. Bovendien zijn deze investeringen vaak ook groeibevorderend.

Maatregelen voor bedrijven

Gatz zegt dat de Brusselse regering ook nog werkt aan een pakket inspanningen voor de bedrijven. "Daar kijken we ook naar wat Vlaanderen en Wallonië doet. De federale regering heeft immers al heel wat gedaan voor de mensen", aldus Gatz.

Deze oefening loopt parallel met de begrotingsonderhandelingen. "Het is de bedoeling dat we donderdag en vrijdag het begrotingskader vastleggen. Volgende week kunnen we dan landen", hoopt de Open VLD-minister van Financiën en Begroting.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) wordt op 20 oktober in het Brussels Parlement verwacht voor zijn jaarlijkse beleidsverklaring met de krachtlijnen van de begroting van het volgende jaar en de beleidskeuzes van zijn ploeg. Het parlementair debat volgt op 21 oktober.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?