Brusselse regering verzet zich niet tegen hoofddoeken bij MIVB

SVG
© BRUZZ
17/06/2021
Updated: 17/06/2021 14.40u

De Brusselse regering gaat niet in beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank dat de MIVB heeft veroordeeld voor discriminatie. Ze vraagt dat de MIVB een proces start om het arbeidsreglement aan te passen. Voor wie een autoriteitsfunctie heeft of in contact staat met publiek blijft het verbod op dragen van religieuze symbolen gelden maar voor ander personeel zullen afwijkingen mogelijk zijn.

De Brusselse regering heeft een akkoord over het hoofddoekenverbod bij de MIVB. Dat verklaart minister-president Rudi Vervoort (PS) op een in der haast bijeengeroepen persconferentie.

De Brusselse regering gaat niet in beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank dat de MIVB heeft veroordeeld voor discriminatie maar wil wel de neutraliteit garanderen.

Het verbod op het dragen van religieuze symbolen blijft de regel. Neutraliteit is sowieso verplicht voor mensen die een autoriteitsfunctie hebben of in contact staan met het publiek. Voor het ander personeel zijn afwijkingen mogelijk. De MIVB kan nu "met respect voor het sociaal overleg" een proces opstarten voor een aanpassing van het arbeidsreglement.

Participatief debat

Er komt verder een wettelijk kader "om bekeringsijver tegen te gaan". Er zal ook aan het Brussels parlement gevraagd worden om een participatief debat te organiseren over de neutraliteit in het openbaar ambt.

"De Brusselse regering wil bijdragen tot een sereen debat en dito besprekingen over een onderwerp dat al veel te lang zorgt voor moeilijkheden en spanningen in onze maatschappij," zei minister-president Vervoort nog.

"We willen aantonen dat zeer belangrijke waarden als de neutraliteit van de openbare dienstverlening perfect te verzoenen zijn met een open personeelsbeheer. Een personeelsbeheer dat inclusiever is voor vrouwen, een gelijke toegang van vrouwen en mannen tot werk bevordert en proactief bijdraagt tot de vervrouwelijking van de openbare diensten."

Pro memorie: de Franstalige arbeidsrechtbank heeft de openbare vervoersmaatschappij begin mei veroordeeld voor discriminatie omdat een sollicitant met hoofddoek geweigerd is voor een job. Het Beheerscomité van de MIVB besliste daarop om niet in beroep te gaan. De regeringscommissaris verwees de beslissing van de MIVB naar de regering.

Dat zorgde voor een regeringscrisis, met Ecolo die tegen het beroep was, een verdeelde PS en Défi die voor een beroep was. In het regeerakkoord staat immers niets over neutraliteit en het loslaten van het verbod op dragen van religieuze symbolen.

Meerderheidspartij Défi dreigde er mee om uit de regering te stappen. Ze eiste ten laatste vandaag een akkoord binnen de regering. Dat is nu gevonden. Daarmee lijkt een regeringscrisis afgewend.

'Het communautarisme heeft gewonnen'

De MR is niet te spreken over de beslissing van de regering. "De neutraliteit van de staat wordt hier aangevallen door mensen die meer denken aan de verkiezingen dan aan het algemeen belang," tweette vooriztter Georges Louis Bouchez. Hij wil dat het wetsvoorstel dat de MR in het Brussels parlement heeft ingediend over de neutraliteit in het openbaar ambt onmiddellijk op de agenda komt. "Het communautarisme bij de PS en bij Ecolo heeft gewonnen, met medewerking van Défi, ondanks haar beloftes."

Ook N-VA heeft alleen maar onbegrip voor de beslissing van de regering. "Het is onbegrijpelijk hoe lichtzinnig de Brusselse regering omspringt met de neutraliteit van onze overheid. Van de Brusselse regeringspartijen Open VLD en Défi zou je verwachten dat zij de basisbeginselen van onze liberale rechtsstaat in stand willen houden. Waren hun verklaringen enkel voor de bühne?”, reageert Cieltje Van Achter, N-VA fractieleider in het Brussels Parlement.

Volgens de Brusselse CDH moet er een vertrouwensstemming komen in het Brussels parlement. "Anders dreigt de regering Vervoort de komende weken verscheurd te worden door Défi", klinkt het.

Parlementslid Fouad Ahidar (One.brussels-Vooruit) is blij met de beslissing. "We hadden eerder al gezegd dat de MIVB niet in beroep mocht gaan," zo klinkt het. "Niet alleen is dat geldverspilling, inclusieve neutraliteit zou altijd moeten primeren. Het gaat om de dienst die verleend wordt en niet de religieuze keuze van een individu."

David Leisterh (MR) geeft aan dat het neutraliteitsprincipe is geschonden om twee redenen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni