Metrokunstwerk Beekkant Vandenbranden

'Brusselse regering zit in België 2.0'

© brusselnieuws.be
23/07/2014

De nieuwe Brusselse regering maakt komaf met institutionele discussies en concentreert zich op een krachtdadig beleid. Dat zei Open VLD-fractieleider Els Ampe dinsdag in het Brussels parlement. Verbrusseling staat vandaag voor een zelfbewust stadsgewest, klonk het bij SP.A.

Ampe ziet in de geplande tweetalige normaalschool een belangrijk symbool van de nieuwe, complexloze aanpak. De Brusselse regering zal daarvoor samenwerken met de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies. Het voornemen van de normaalschool duikt zowel op in het Brusselse als in het VGC-regeerakkoord.

Het regeerakkoord is volgens de liberale fractieleider een "volwassen stadsproject", met vooral aandacht voor economie en werkgelegenheid. "De banen voor jongeren moeten hoop geven en de vicieuze cirkel van de werkloosheid doorbreken."

Een van de speerpunten is de uitbreiding van de metro. "20 procent minder wagens, dat is dagelijks tijdens de spits 80.000 mensen meer op het openbaar vervoer. Dit kan echt niet met wat extra bussen. Enkel de uitbreiding van de metro: naar Schaarbeek, naar Ukkel en vanuit het Noordstation naar Thurn & Taxis en de Heizel kan dit opvangen."

Stadsethiek
Om de stadsvlucht tegen te gaan wil de ploeg inzetten op eigendomsverwerving (met behoud van de woonbonus), aantrekkelijke woonwijken, veiligheid en netheid. "Brussel kan dankzij de zesde staatshervorming een eigen Brussels veiligheidsbeleid voeren en zal dat ook doen. Dat plan krijgt ook een pedagogisch randje: een stadsethiek moet de voor de hand liggende regels inzake respect voor netheid, respect voor diversiteit duidelijk in herinnering brengen voor alle Brusselaars. We stellen de afspraken over hoe goed samenleven in een stad scherp: stop aan racisme en homohaat ook."

Ook de hervorming van de fiscaliteit is volgens Open VLD een goede zaak. "We verminderen de fiscale druk op de inwoners van Brussel door de afschaffing van de agglomeratiebelasting en forfaitaire gewestbelasting. Bovendien zal wie werkt wat minder moeten betalen en zullen eigenaars die hier minder belastingen betalen nu ook bijdragen aan de grote investeringen waar ons gewest de komende jaren voor staat via de onroerende voorheffing. Dit is redelijk en billijk."

Verbrusseling
Voor de SP.A-fractie is verbrusseling de rode draad in het akkoord. "Vroeger dachten mensen daarbij aan olievlekken of inefficiënt bestuur, maar vandaag staat verbrusseling voor een zelfbewust stadsgewest dat instrumenten op maat van de enige Belgische grootstad ontwikkelt om uitdagingen als bevolkingsgroei, dualisering, superdiversiteit en de mobiliteitsknoop aan te pakken."

Volgens Jef Van Damme is er geluisterd naar de kritiek van SP.A op de vorige regering. "We hamerden op het belang van doelgroepenbeleid en begeleiding om meer Brusselaars aan een job te helpen. Vandaag komen er meer begeleiders en zullen alle instrumenten hervormd worden op maat van jongeren, laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden. Collega Fouad Ahidar wou meer maatregelen voor het grote aantal huurders: er komt een huurtoelage die kwetsbare huurders uit de wind zet."

De socialisten hechten daarnaast veel belang aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). "De GGC was lange tijd onbekend en onbemind, maar het kleine broertje zal snel volwassen moeten worden, zeker om de kinderbijslag te hervormen op maat van Brussel", zegt Elke Roex. "De duidelijke keuze voor eerstelijnszorg is absoluut noodzakelijk als we weten dat Brusselaars 20 procent minder medische zorgen krijgen. Aan ouderen bieden we voordelige leningen aan om hun huis aan te passen zodat ze er langer in kunnen wonen. Voor de thuislozen is de ambitie duidelijk. Deze regering wil de opvang uitbreiden, én investeren in preventie via schuldbemiddeling en dergelijke."

Brusselse regeringsvorming

Na de verkiezingen van 25 mei kwamen SP.A, CD&V, Open VLD, CDH, PS en FDF aan zet voor het schrijven van een nieuw regeerakoord en de vorming van een nieuwe Brusselse regering. Alle berichtgeving over de regeringsonderhandelingen vindt u in dit dossier. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek, Brusselse regeringsvorming

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni