Covid Safe Ticket (CST): het digitale coronapaspoort

| Covid Safe Ticket (CST): het digitale coronapaspoort.

Commissie Gezondheid geeft groen licht voor Covid Safe Ticket

SDS
06/10/2021

De ordonnantie voor de Covid Safe Ticket is goedgekeurd in de Commissie Gezondheid. Aanstaande vrijdag wordt erover gestemd tijdens de plenaire vergadering van het Brussel parlement. Bij de oppositie leven nog veel vragen en bezwaren tegen de invoering van het Covid Safe Ticket (CST).

Voor het debat vatte bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) zijn ontwerp van ordonnantie nog eens samen. Het Covid Safe Ticket (CST) moet van kracht worden op 15 oktober. Wie ouder Is dan 16 jaar en bijvoorbeeld binnen wil sporten, op café of restaurant gaan of cultuur wil beleven binnenshuis zal dan een CST of coronapas moeten voorleggen. Ook voor zorginstellingen wordt een CST verplicht, zodra een bezoeker ouder is dan 12 jaar. De coronapas wordt voor drie maanden ingevoerd, waarna een verlenging enkel mogelijk is met een nieuwe ordonnantie, tot maximaal 30 juni 2022.

Het CST wordt binnen verplicht voor groepen van meer dan 50 personen, en buiten voor meer dan tweehonderd, maar organisatoren kunnen het vrijwillig instellen voor kleinere groepen, op voorwaarde dat bezoekers op voorhand verwittigd worden, zei Maron.

FAQ's

De coronapas wordt niet verplicht voor verplegend en verzorgend personeel, noch voor patiënten, of ouders die hun kind in een ziekenhuis vergezellen. Ook politieagenten of arbeidsinspecteurs die het toezicht op het CST zullen controleren, of mensen werkzaam in CST-plichtige sectoren, moeten zelf geen CST hebben. Ook binnen scholengroepen is een CST niet verplicht.

Er zijn vijf parameters waardoor het gebruik van het Covid Safe Ticket door het Verenigd College noodzakelijk kan worden geacht, zei Maron, zonder daarbij specifieke drempels voor die parameters, zoals de besmettings- en vaccinatiegraad, te geven.

Via de website coronavirus.brussels zullen 'frequently asked questions' met alle praktische details beschikbaar zijn, zodra het parlement het Covid Safe Ticket goedkeurt, zei de minister van Volksgezondheid nog.

Oppositie vraagt beperking in de tijd

Verschillende partijen dienden amendementen in. Heel wat parlementsleden begonnen hun betoog door de Brusselse vaccinatiecampagne te hekelen, en het feit dat het aantal gevaccineerden in Brussel maar langzaam stijgt. De vaccinatiegraad verhogen zou een ingrijpende maatregel als het CST overbodig maken, dat alle parlementaire fracties duidelijk begrensd willen zien in de tijd.

Parlementsleden David Leisterh (MR) en Gilles Verstraeten (N-VA) vragen daarvoor zeer duidelijke, objectieve drempelwaarden, waaronder het CST niet langer verplicht zou zijn. Samen met het CDH onthielden zij zich van stemming. Emmanuel De Bock (Défi) vraagt bovendien dat die cijfers minstens wekelijks gepubliceerd worden op de website van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), zodat de bevolking duidelijk kan zien wat de huidige situatie is.

Verstraeten vreest een verschillend beleid in verschillende Brusselse gemeenten en politiezones, waarbij de ene duidelijk strenger zou kunnen zijn dan een andere. "Zal er voldoende gecontroleerd worden in de wijken waar de vaccinatiegraad al laag is?"

"Frankrijk was consequenter in de invoering van een CST", zei Gilles Verstraeten (N-VA) nog. "Horecapersoneel moet hier geen Covid Safe Ticket hebben, daar wel." Ook in de woonzorgcentra lijkt het hem onrechtvaardig dat een bezoekend familielid wel een Covid Safe Ticket moet hebben, maar het zorgpersoneel dat er dag in dag uit is, niet. Hij hekelt ook dat de sectoren in het ontwerp van ordonnantie als een soort 'menukaart' worden voorgesteld, waaruit de regering naar eigen goeddunken zou kunnen kiezen.

Els Rochette (Vooruit-One.Brussels) vraagt een sensibiliseringscampagne rond het CST, Jan Busselen (PVDA) stemt tegen een CST, dat in tegenstelling tot vaccinaties geen sociale maatregel is. De partij vraagt hoe kleine sportclubs en woonzorgcentra ondersteund zullen worden om al die controles mogelijk te maken, en hoe de maatregel uitgelegd zal worden aan de 230.000 Vlaamse pendelaars.

Vrijdag stemt het Brussels parlement over de ordonnantie tijdens de plenaire vergadering.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni